Felsefe hakkında her şey…

İç Gruplar ve Dış Gruplar

02.05.2020
3.477

İç grup (in group) ve dış grup (out group) kavramları, Amerikan sosyolog William Graham Sumner (1840-1910) tarafından ortaya atılmıştır.

Sumner, insanların kendi grupları olarak tanımladığı iç gruplar ile rekabet halinde olduğu ya da karşıt gruplar, olarak tanımladığı dış gruplar arasındaki ayrım üzerinde durmuştur. Bununla birlikte, iç grup ve dış grup kavramlarının, etnosentrizm ile yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir.

Sumner, Folkways (1906) adlı eserinde her insan grubunun, kendine uygun bulduğu gelenek, görenek ve kurumlar çerçevesinde, ahlaki bir konuma sahip olduğunu ileri sürmüştür (Marshall, 1999, s.705). Sumner’a göre, insan grupları ortak kültürlerinin bir parçası olarak grup alışkanlıklarına, geleneklere, göreneklere ve yaşam biçimlerine sahiptir. Grup üyelerinin paylaştığı bu unsurlar, toplumsal grup içerisinde dönemin koşullarına göre, doğal bir biçimde gelişmektedir.

Sumner’ın belirttiği şekilde, ortak değerler ve yaşam biçimi ile belirli bir konuma sahip olan iç gruplarda, “biz” duygusu hâkim olmaktadır. Bireyler, üyesi oldukları, kendilerini ait hissettikleri iç gruplara bağlılık duyarlar. Etnosentrik bakış açısı temelinde, kendilerine rakip ya da karşıt olarak gördükleri dış gruplar ise “onlar” olarak ifade edilmektedir. Örneğin, futbol takımları arasındaki çatışmalar, iç grup ve dış grup ayrımını göstermektedir. Birey, kendini futbol takımı ile özdeşleştirerek rakip takıma düşmanca duygular besleyebilmektedir. Özellikle ırk, etnisite ve din açısından farklılık taşıyan gruplar arasında iç grup/biz ve dış grup/ onlar ayrımı belirgin bir şekilde görülmektedir.

Fichter’a (2006, s.72) göre, kişinin birincil grubu, kavramın en genel tanımıyla, iç grup olarak adlandırılabilir. İç grupta kişi, bir gruba ait olma ve bir arada olma bilinci edinmekte ve diğerlerini, diş grup olarak görmeye başlamaktadır. Fakat iç grup ve dış grup arasındaki bu farklılık, birincil grup ve ikincil grup arasındaki farklılıkla aynı şekilde anlaşılmamalıdır. Belirli bir konumdaki birey açısından, çeşitli dış gruplar, özelliklerine bağlı olarak birincil ya da ikindi grup olarak görülebilirler. Dış gruplar ise “grup dışındaki kişilerin grup içindekilerle herhangi bir toplumsal ilişki kurmadığı gruplardır”, başka bir deyişle, bizim tamamıyla yabancısı olduğumuz grupları ifade etmektedir (Fichter, 2006, s.72).

Kaynak: T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2387, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1384

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...