Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Mantık

Koşullu ve seçmeli önermelerin birleşmesinden oluşmuş kıyaslara ikilem denir. Büyük önerme, “ve” eklemiyle birleştirilmiş iki koşullu önermeden...
Sonucun aynısının ya da karşıtının anlam ve şekilde bakımından öncüllerde bulunduğu kıyaslara seçmeli kıyas denir. Seçmeli kıyaslarda...
Kıyaslar; basit kıyas, bileşik kıyas ve düzensiz kıyas olmak üzere üç başlıkta incelenebilir. KIYAS ÇEŞİTLERİ 1. BASİT KIYAS İki...
Klasik mantığın en temel konusu, çıkarımdır. Çıkarım, verilen önermelerden sonuç olarak yeni bir önerme çıkarmaktır. Daha önceki...
Döndürme nedir sorusu, mantık biliminin bir problemidir. Bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem, yüklemini de...
Terimleri aynı olan iki önermenin ya nitelik ya nicelik ya da hem nitelik hem nicelik...
Hatırlayacağınız gibi, tümel-tikel kavramları ve olumlu-olumsuz kavramları daha önce gördük. Hatırlamanıza yardımcı olmak maksadıyla bu...
Önerme nedir, sorusu, mantık ve felsefenin en değerli konularından birine dönüktür. Bu bağlamda önerme nedir sorusu şöyle...
Önerme nedir, sorusu, mantık ve felsefenin en değerli konularından birine dönüktür. Bu bağlamda önerme nedir...
Klasik mantıkçılar tanımlananı, ad veya nesne (eşya) olma durumuna göre de türlere ayırmışlardır. Nesne Tanımı Nedir? Hem neliği hem...
İçlem bir kavramın içine aldığı bireylerin ortak özellikleri anlamına gelir. Bilgi verici bir tanım yapılacaksa,...
Doğru ve geçerli bir tanımda bulunması gereken koşullar şunlardır: 1. Tanım, tanımlanan bir özne ile tanımlayan...
Tanım, bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemidir. Bir şeyin ne olduğunun belirtilmesidir. Bu...
Beş tümel nedir, sorusu şöyle yanıtlanabilir: Porphyrios, “İsagoji” adlı eserinde, kavramların sıralanmasını beş tümel adı...
Kavramlar arası ilişkiler sıralanırken dört tür ilişkiden söz etmek mümkündür. Bu ilişkiler şu şekilde sıralanabilir:...
Her kavram hem içine aldığı nesneleri kapsar hem de onların ortak özelliklerini (niteliklerini) işaret eder....
Tümel bir kavramın sadece zihindeki bireylerinin ele alınmasına nelik adı verilir. Nelik, bir kavramın “ne olduğunu” gösterir....
Her önermede bir yüklenen kavram ile bir de yüklenilen kavram vardır. Bir önermede yüklenilen kavram...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...