Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Mantık

Bir kavramın ifade ettiği nitelik eğer gösterdiği nesnede bulunuyorsa o kavram olumlu, gösterdiği nesnede bulunmuyorsa...
Kullandığımız her kavram bazen bir grubu, bazen de tek tek nesneleri ifade eder. Bu bağlamda...
Duyularla algılanan ve zihinde tasarlanan bir nesneyi ya da varlığı gösteren kavramlar somut kavram, nesnelerin oluş...
Eğer bir kavram aynı türe ait nesnelerin ortak özelliklerini ifade ediyorsa bu kavrama genel kavram adı verilir....
Örneğin insanın kafasında canlandırdığı para tasarımı kavram olarak adlandırılabilir. Peki, aynı kişinin kafasında canlandırdığı kavram...
“Klasik Mantık” denilince Aristoteles’in kurduğu mantık sistemi anlaşılır. Klasik mantık Afistoteles’in Organon adlı kitabına dayanır....
Mantığın kurucusu Aristoteles’tir. Aristoteles’ten önce de mantıksal düşünme konusunda çabalar ve dağınık bilgiler vardı. Ancak...
Özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi ve üçüncü hâlin imkânsızlığı ilkesi birbirleriyle ilişkilidirler ve birbirlerini tamamlar. Ancak, bunların dışında sonradan...
Üçüncü hâlin imkânsızlığı ya da üçüncü durumun olanaksızlığı ilkesi, özdeşlik ve çelişmezlik ilkelerini tamamlayan akıl...
Bir şeyin aynı anda hem kendisi hem de kendisinden başkası olamayacağını öne süren mantık ilkesidir....
Düşünce sistemimizde yanlışlıklara yer vermemek için bazı mantık ilkelerden yararlanır. Bu ilkeler ile doğru düşünme...
Analoji ayrıca benzeşim ve temsil olarak da bilinen bir akıl yürütme yoludur. Analoji, aklın, bazı nesnelerin birbirine benzeyen...
Akıl yürütme yöntemleri; tümdengelim, tümevarım ve analoji olarak üçe ayrılır. Akıl yürütme yöntemlerinin kısa açıklamalarını...
Gündelik yaşamda kullanılan “mantıklı olma” ya da “mantıklı davranma” sözlerinden ne anlıyorsunuz? Mantık dersinin konusunun...
Tümevarım nedir sorusuna şu şekilde yanıt vermek mümkündür: Tek tek olgulardan yola çıkarak genel önermelere...
Genel kavramlar. Bu deyim, tümeller ve evrenseller deyimleriyle anlamdaş olarak mantık dilinde beş geneller’i dilegetirmek...
Tümel, bütüne ait olan demektir. “Genel” ve “evrensel” terimlerinin de anlamdaşıdır. Tümel; bireye ait olan’ı...
Tümdengelim genel ilkelerden hareket ederek tek tek olaylar hakkında bir yargıya ulaşma yoludur. Kısaca, genelden...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...