Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Mantık

Özdeşlik ilkesi, Aristoteles’in biçimsel mantığının üç temel ilkesinden birisidir: Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü durumun olanaksızlığı. Özdeşlik...
Düşüncenin düşünceyle doğrulanması bilimi. Aristoteles, düşüncelerin doğru olup olmadığını denetlemek için bilimsel bir düşünce yöntemi...
Birinin anlamsızca konuştuğunu bilmenizin bir yolu olsa, ne güzel olurdu değil mi? Bir daha asla...
Aristoteles öncesi mantık çalışmaları sistematik bir şekilde olmasa bile bu çalışmalar Aristoteles için bir ön...
Bir sözcüğün onunla ifade edilmek istenen gerçeklikle ilişkilendirilmediği sürece doğru kullanılmış olmayacağını; bir sözcük belirsiz...
Mantık çalışmaları basit anlamda bile olsa ilk olarak Eski Çin ve Hint uygarlığına kadar uzanır....
Aristoteles, Analitik (Analytics) adlı eserinde, sadece tümdengelimli bilimsel ispat veya gösterimi değil, aynı zamanda tümevarımı...
Aristoteles’in asıl derdi ispatın biçimi olduğu için, en çok kıyas veya tasım adı verilen akıl...
Aristoteles’ten önceki felsefede ilkin doğa, sonra insanla ilgili pratik sorunlar araştırılmış, Platon bunlara bir de diyalektik’i (idea...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...