Panoptikon Nedir?
Felsefe Akımları

Panoptikon Nedir?

Panoptikon, ünlü İngiliz filozof Jeremy Bentham tarafından tasarlanan bir tür hapishane modelidir. Panoptikon, bir hapishane modelidir. Bu hapishanenin merkezinde büyük bir kule vardır. Bu kuleden mahkûmların odaları görülebilir. Mahkûmların odaları bu kulenin etrafındadır. İktidar, yani gardiyanlar […]

Ahlak Felsefesi

Kropotkin ve Anarşizm

Kropotkin, Etik ve İnsan Doğası Kropotkin’in etik anlayışına bakacak olursak. Ona göre ahlak metafiziksel dogmalardan kurtarılıp bilim olarak incelenmesi en doğrusudur. Ayrıca biraz daha derine inecek olursak Kropotkin’in her ne kadar Bakunin ve Marx gibi […]

Cicero
Felsefe Tarihi

Cicero’nun İdeal Devlet Anlayışı

Cicero hayatı boyunca hep cumhuriyet yanlısı olmuştur fakat bunun sebebi halkın özgürlüğünü savunmak değil aristokrat sınıfın ayrıcalıklarını savunmaktır. Cicero bir novus homoydu. Yani doğuştan varlıklı olmayıp sonradan zengin olan insanlardan. Cicero’nun idealleri soylu sınıfın ideallerini […]

Birey - Devlet İlişkisi
Siyaset Felsefesi

Birey – Devlet İlişkisi

Siyaset felsefesinde birey – devlet ilişkileri çok önemlidir. Çünkü bu ilişki, hem toplumun yapısını hem de yönetim biçimini belirler. Birey – devlet ilişkisi eski çağlardan günümüze kadar oldukça farklılık göstermiştir. Demokratik toplumlardan önce, özellikle İlk […]

Hegel'in Devlet Anlayışı ve Hukuk Felsefesi
Filozoflar

Hegel’in Devlet Felsefesi, Devlet Anlayışı

Hegel, felsefeyi üç ayrı alana ayırmıştı: mantık, doğa felsefesi ve tin felsefesi. Tin felsefesini de üç alt bölüme ayırmıştır: öznel tin, nesnel tin ve mutlak tin. Hegel, nesnel tin‘i daha sonra “Hukuk Felsefesi” adlı eserinde […]

Felsefe Genel
Ahlak Felsefesi

Hukuk Felsefesi ve Etik İlişkisi

Gerek etik, yani ahlak felsefesi ve gerekse hukuk felsefesi, siyaset felsefesiyle yakından ilgili olan iki felsefe disiplinidir. Genel olarak insan iradesi ve davranışları açından iyi ve kötüyü saptamaya çalışan ahlak felsefesi, insan davranışlarını toplumsal düzlemde […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi ve Epistemoloji İlişkisi

Epistemoloji, yani bilgi felsefesi de tıpkı ontoloji gibi siyaset felsefesi ile derin ve karmaşık ilişkilere sahiptir. İnsan akılsal düşünme yetisi ve bilgi birikimiyle insandır ve tarihsel bir değişim ve dönüşüm sürecine tabidir. Bu tarihsel gerçekliğin […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi ve Ontoloji İlişkisi

Genel olarak varlığın ve bu bağlamda insan varlığının temel niteliklerini saptamak, evrensel ve zorunlu özelliklerine odaklanmak, felsefi düşünüş bağlamında ontoloji (varlık felsefesi) disiplinin içeriğini oluşturur. Ontolojik açıdan insanı ve onun tarihsel var oluşunu anlamak, siyaset […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Devletin Tarihsel ve Toplumsal Anlamı

Siyaset felsefesi bir açıdan devlet felsefesi olarak da görülebilir. Devlet, genel olarak coğrafi bir sınırlama içinde siyasal olarak örgütlenmiş tikel bir topluma işaret eder. Bu söz konusu tikel toplum, coğrafi ve etnik açıdan diğer toplumlardan […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Egemenlik Biçimleri ve Siyasal Sistem

Bir siyasal sistem ya da düzen, yalnızca tikel egemenlik biçimlerine göre kavranamaz. Yine de bir siyasal düzen ya da sistemde egemenlik biçimi belirleyici bir role sahiptir. Siyasal bir düzeni ahlaki açıdan yargılamak için diğer önemli […]