Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Siyaset Felsefesi

Toplum sözleşmesi, kolektif düzenin onun bir parçası olan bireyler arasında yapılmış, hemen tamamıyla iradi olan...
Teknokrasi; bilim, teknik veya teknoloji uzmanları tarafından kontrol altında tutulan veya doğrudan nüfuz edilen bir...
Prens Sabahattin toplumsal sorunların çözümünü “yapı” değişimine bağlar ve bu değişimin iki kaynağından birinin ademimerkeziyetçi...
Liberalizmin devlet anlayışı Liberaller, devleti toplum içinde rekabet ve mücadele eden sınıflar arasında sosyal düzeni...
Gökalp’e göre, kamu siyaseti düşüncesiyle birleşerek siyasi velayete tabi olan heyete, devlet denir (Gökalp 1981b/10,...
Devlet felsefesi; devletin kökeni, yapısı; hukuk, haklar; yönetim tarzları, kurumlar, toplum ve toplumsal yapı gibi...
Eğer hakların sağlamlığı sürekli bir tanıma üzerine dayanıyorsa kişiler arasında karşılıklı bağlılık ve güvenin olması...
Liberalizmin karşısında, onun değer sistemi ve politik analizin merkezine bireyi koyduğu yerde, cemaat ya da...
Pek çok demokrasi teorisyeni, örneğin “Stalin dönemi Rusya’sında komünist parti üyeleri oy verebiliyor olsalardı, o...
Demokrasi, egemenlik hakkının halka ait olduğu düşüncesi üzerine kurulan siyasal yönetim biçimidir. Genel kanı olarak...
Devlet bağlamında çok farklı görüşlerin ortaya çıktığı, farklı politik ideolojilerin onun mahiyeti, işlevleri ve kabul...
Rawls’ın adalet teorisi ve iki adalet ilkesi siyaset felsefesi literatüründe büyük yankı uyandırmıştır. Adalet teorisine...
Meritokrasi; yönetim erkinin, kişilerin yeteneklerine ve bireysel niteliklerine, daha açık bir ifadeyle de liyakat zeminine...
Kropotkin, Etik ve İnsan Doğası Kropotkin’in etik anlayışına bakacak olursak. Ona göre ahlak metafiziksel dogmalardan...
Cicero hayatı boyunca hep cumhuriyet yanlısı olmuştur fakat bunun sebebi halkın özgürlüğünü savunmak değil aristokrat...
Siyaset felsefesinde birey – devlet ilişkileri çok önemlidir. Çünkü bu ilişki, hem toplumun yapısını hem...
Hegel, felsefeyi üç ayrı alana ayırmıştı: mantık, doğa felsefesi ve tin felsefesi. Tin felsefesini de...
Gerek etik, yani ahlak felsefesi ve gerekse hukuk felsefesi, siyaset felsefesiyle yakından ilgili olan iki...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...