felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Muhafazakârlık ve Devrimcilik

Muhafazakârlık, geçmişten bu yana gelen maddi ve manevi toplumsal değerleri koruma ve sürdürme çabası olarak anlaşılabilir. Kuşkusuz bu toplumsal değer ve kazanımları koruma ve sürdürme çabası, bütünsel ya da tikel bir tarzda ileri sürülebilir. Toplumsal […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi ve Epistemoloji

Epistemoloji, yani bilgi felsefesi de tıpkı ontoloji gibi siyaset felsefesi ile derin ve karmaşık ilişkilere sahiptir. İnsan akılsal düşünme yetisi ve bilgi birikimiyle insandır ve tarihsel bir değişim ve dönüşüm sürecine tabidir. Bu tarihsel gerçekliğin […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi ve Ontoloji

Genel olarak varlığın ve bu bağlamda insan varlığının temel niteliklerini saptamak, evrensel ve zorunlu özelliklerine odaklanmak, felsefi düşünüş bağlamında ontoloji (varlık felsefesi) disiplinin içeriğini oluşturur. Ontolojik açıdan insanı ve onun tarihsel var oluşunu anlamak, siyaset […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Küreselleşmeyi Nasıl Anlamalıyız?

Mal ve hizmet üretimi süreçlerinin çeşitli etik ve sosyal hususlar açısından bu tür esnek hukuk ve bunlara bağlı sertifikasyon süreçleri üzerinden denetlenmesi sadece hazır giyim sektöründe öne çıkan bir gelişme değildir. Mobilya sektöründeki orman kullanımını […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Küreselleşme ve Devlet

Öncelikle küreselleşme dendiğinde ne anlaşılması gerektiğini ele alalım. Bunu beş madde altında ele almak mümkündür: İlk olarak bilgi teknolojilerinin gelişiminden ve küreselleşmeye sağladıkları altyapıdan bahsetmek gerekir. Enformasyonun çok hızlı dolaşabildiği bir dünya, hiç şüphesiz ki […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Küreselleşen Dünyada Siyasal Değişimler

Çağdaş küreselleşmenin ardındaki üçüncü itici güç, siyasal değişmeyle ilgilidir. Bunun birkaç yönü bulunmaktadır. İlki, Doğu Avrupa’da 1989’da bir dizi çarpıcı devrim sırasında gerçekleşen ve 1991’de Sovyetler Birliği’nin kendi yıkılışıyla doruğa çıkan eski Sovyet bloğundaki Rusya, […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Küresel Bir Ekonomi Nasıl İşler?

Küreselleşme yönlendiren önemli faktörlerden biri dünya ekonomisinin bütünleşmesidir. Daha önceki dönemlere karşıt olarak küresel ekonominin temeli artık birincil olarak tarım ya da sanayi değildir. Bunun yerine, küresel ekonomide bilgisayar yazılımı, medya ve eğlence ürünleri ile […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Siyasal Parti Sistemleri

Siyasal parti sistemleri de üzerinde durulması gereken bir diğer husustur. Siyasal rejimlerin tek, iki ya da çok partili olması arasında demokrasi açısından önemli farklılıklar vardır. Ancak asıl farklılık tek partili rejimle diğerleri arasındadır. Çünkü tek […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Kültürel Kimlikler ve Hak Talepleri

Liberal demokrasinin en temel taahhüdü birey olarak yurttaşlarının özgürlük ve eşitliğidir. Bu amaç, grup üyeliklerine bakmaksızın tüm bireyler için temel medeni, siyasal hakları güvence altına alan anayasal haklar bildirgesinde de görülmektedir. Liberalizmin bireyi aslında vatandaş-bireydir. […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Hukuk Devleti İlkesi Nedir?

Hukukun üstünlüğü liberal demokratik devletlerde neredeyse geri kalan her şeyin üzerine bina edildiği ilke görevini görmektedir. Bu ilke devlet otoritesinin keyfi uygulamaları ve bireysel zor ve müdahaleler karşısında bireylerin özgürlüğünü ve güvenliğini korumayı esas alır. […]