Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi

Bilimin doğası; eğitim, felsefe, tarih, sosyoloji gibi farklı disiplinlerden bilim insanlarının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı...
Türk Dil Kurumu teknolojiyi “bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç ve gereçleri...
Sanayi Devrimi ile birlikte gelişen süreçte toplumların karşılaştığı küresel ve yerel sorunların hem kaynağında hem...
Bu dönemi bir ara dönem olarak niteleyip ve modern bilime geçiş tüneli olarak görebiliriz. Rönesans,...
Pek çoğumuzun Orta Çağ karanlığı olarak bildiği bu dönem, Rönesans’ın başladığı söylenen MS 13. yüzyıla...
Antik Yunan uygarlığının en belirgin özelliği elde ettikleri verileri sorgulama, bunun üzer ine tartışmaları ve...
Mezopotamya ve Mısır medeniyetleri MÖ 3000’lere kadar, yakın zamanlarda ve farklı su kaynaklarına yakın olarak...
Osmanlı düşüncesindeki köklü dönüşümlerin nedenlerinden biri, modern bilgi ve bilim anlayışıdır. Ordunun teknik ihtiyaçlarını karşılamak...
Sayılı’ya göre laiklik dinin dünya işlerinden ayrı tutulmasıdır; bir kişisel inanç olarak dine karşı değildir....
Sayılı’ya göre bilim insan etkinlikleri arasında en eski etkinliktir. Hatta felsefeden de eskidir. Zira bilim...
Sayılı, tüm yaşamı ve çalışmalarında Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişini temel almış bir...
Kuhn’un klasik bilim felsefesi görüşlerine yönelttiği eleştirilerin kapsamını daha da geliştiren, doğallıkla bilimsel rasyonaliteyi daha...
Gerek mantıkçı pozitivizm, gerekse Popper’ın yanlışlamacı bilim görüşü, sadece bilimsel faaliyeti belirlediğine inanılan mantıksal ya...
Bilim Felsefesi konusunda bugün (05/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik....
Bilim Felsefesi konusunda bugün (05/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik....
Bilim türleri, bilimin konusu, amacı, yöntemi bakımından üç tür olarak açıklanabilir. Bilimin ortaya koyduğu bilgilere...
Bilim – hayat ilişkisi, birçok örnekle açıklanabilecek geniş bir ilişki ağını anlatmaktadır. Bilim – hayat...
Bilimin yöntemi bilimsel yöntem olarak adlandırılır. Bilimsel yöntem, bilim insanlarının bilimin konusuna giren olgulara ilişkin...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...