felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimsel Çalışmalarda Literatür (Kaynak) Taraması Nasıl Yapılır?

Araştırmacı, araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek durumundadır. Bu konuda kim, ne zaman, neyi araştırdı, hangi bulgulara ulaştı? Bu konuda araştırılmayan noktalar nelerdir? gibi soruların cevabının bilinmesi gerekir. Aksi halde […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi ve Bilgi İlişkisi

Bilim kavramının anlamını açıklamak üzere atılacak ilk adım bu kavramın terimsel kökenine inmektir. Bilim (science) sözcüğü, Latince bilmek (scire) kökünden türemiş bir terimdir ve “bilinen şey (scienta)” veya bilgi anlamına gelir. Bu bakımdan, terimsel kökeninden […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimin İşlevi Nedir, İşlevleri Nelerdir?

İnsan var olduğu günden beri bir yandan evrende olup bitenleri anlama, tanıma, onun sırlarını çözme, öte yandan doğayı kontrol altına alarak daha rahat ve güvenli bir yaşam sürdürme isteğini duymuş; bu istek doğrultusunda bilime olan […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimin Dayandığı Temel Varsayımlar, Sayıltılar Nelerdir?

Bilimi tanımlarken yararlanabileceğimiz bazı temel dayanak noktaları vardır. Bunlar; Açıklık: Bilimsel yaklaşım, bilinen belli süreçlerden oluşur. Bu süreçlere bağlı olarak yapılan çalışmanın açık net ve anlaşılır olması gerekir. Denetlenebilirlik: Yapılan bir çalışmadan elde edilen sonuçlar, […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimle Yaşam Arasındaki İlişki

Günümüz bilgi çağı, bilimin hayatımızla nasıl iç içe geçtiğini, onun yaşamımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini gösterir. Kullandığımız araba, bindiğimiz uçak, anında bilgiye ulaşmayı sağlayan iletişim araçları hayatımızı kolaylaştırmakta, hastalıklarımıza daha kolay çözüm bulabilmekteyiz. İnsan […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Stephen Toulmin ve Etkinlik Olarak Bilim

Toulmin’e göre bilim tarihsel ve toplumsal boyutları olan bir etkinliktir. Bilimi açıklarken bu boyutları dikkate almak gerektiğini düşünür. Bunun yanında o, bilimi evrimci bir bakış açısıyla ele alır. Nasıl doğada yeni koşullara uyum sağlayabilen türler […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Thomas Kuhn ve Etkinlik Olarak Bilim

Kuhn bilimi anlamaya yönelik eserinde (Bilimsel Devrimlerin Yapısı), bilim adamlarının psikolojisiyle, bilim adamları topluluğunun sosyolojik özelliklerinin, bilimi anlamada çok önemli rol oynadığını vurgular. Yani bilimi anlamada bilimsel araştırma sürecine ideoloji, ahlak, inanç, gelenek, görenek gibi […]

Etkinlik Olarak Bilim
Bilim Felsefesi

Etkinlik Olarak Bilim Nedir, Ne Demektir?

Etkinlik olarak bilim yaklaşımı, bilimi, bilim adamları topluluğunun bir etkinliği olarak görür. Bu yaklaşımı savunan filozoflara göre bilim; o dönemin değerlerinden, inançlarından bağımsız bir ürün değildir. Bilim adamları topluluğu da o toplum içinde yaşamaktadır ve […]

Ürün Olarak Bilim
Bilim Felsefesi

Ürün Olarak Bilim Nedir, Ne Demektir?

Ürün olarak bilim anlayışı, bilimi ve bilimsel kuramları bilim insanının yaratıcı çalışmasının sonucu ortaya çıkan ürün olarak görür. Mantıkçı pozitivizm olarak da bilinen bu yaklaşıma göre bilim; bilimsel yöntemle elde edilmiş kuram ve kanunlardan oluşmuş […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimin Tarih İçindeki Gelişimi, Bilimin Kronolojisi

İnsanlığın ortak mirası olan bilim, günümüzdeki yüksek gelişmişlik düzeyine, uzun bir tarihsel süreç sonunda ve çeşitli aşamalardan geçerek ulaşmıştır. Bilimin tarihsel gelişimini belirli dönemlere ayırarak açıklamak konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İlk bilimsel çalışmalar […]