Bilimin Türleri, Bilim Türleri Nelerdir?
Bilim Felsefesi

Bilim Türleri, Bilimin Türleri Nelerdir?

Bilim türleri, bilimin konusu, amacı, yöntemi bakımından üç tür olarak açıklanabilir. Bilimin ortaya koyduğu bilgilere bilimsel bilgi denildiğini biliyoruz, işte bilimsel bilgi, ele aldığı konuya ve bilgiye ulaşmak için kullandığı yönteme ve amacına göre üç […]

Bilim - Hayat İlişkisi
Bilim Felsefesi

Bilim – Hayat İlişkisi

Bilim – hayat ilişkisi, birçok örnekle açıklanabilecek geniş bir ilişki ağını anlatmaktadır. Bilim – hayat ilişkisi bağlamında, örneğin tıp biliminin insan hayatındaki etkinlikleri göz önüne alınabilir ve değerlendirilebilirdir. İşte tıp gibi diğer bütün bilim alanları […]

Bilimsel Yöntem
Bilim Felsefesi

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimin yöntemi bilimsel yöntem olarak adlandırılır. Bilimsel yöntem, bilim insanlarının bilimin konusuna giren olgulara ilişkin bilimsel bilgi üretmek ve bu olguları açıklamak amacıyla yaptıkları işlemlerin tümünden oluşur. Bu işlemler fiziksel ile düşünsel işlemlere ayrılabilir. Fiziksel işlemler; gözlem, deney […]

Bilim Nedir?
Bilim Felsefesi

Bilim Nedir?

Bilim, gözlem ve deneyle fiziksel dünyanın yapısını ve işleyişini sistemli olarak araştıran ve inceleyen bilgi etkinliği olarak tanımlanabilir. Yapmış olduğu araştırma bulgularına dayanarak olay ve olgular üzerine neden-sonuç bağlantılarını göstermeye çalışır. Örneğin bir psikoloğun insan […]

Felsefenin Bilime Katkıları
Bilim Felsefesi

Felsefenin Bilime Katkıları Nelerdir?

Felsefenin bilime katkıları nelerdir sorusuna yanıt verip felsefenin bilime katkılarını maddeler hâlinde açıklarken öncelikle bilimin de felsefenin de akıl ilkelerine dayandığını belirtmek gerekmektedir. Bilim de felsefe de hazır bilgi ile yetinmemekte; yaratıcı ve eleştirici bir […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimsel Çalışmalarda Literatür (Kaynak) Taraması Nasıl Yapılır?

Araştırmacı, araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek durumundadır. Bu konuda kim, ne zaman, neyi araştırdı, hangi bulgulara ulaştı? Bu konuda araştırılmayan noktalar nelerdir? gibi soruların cevabının bilinmesi gerekir. Aksi halde […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi ve Bilgi İlişkisi

Bilim kavramının anlamını açıklamak üzere atılacak ilk adım bu kavramın terimsel kökenine inmektir. Bilim (science) sözcüğü, Latince bilmek (scire) kökünden türemiş bir terimdir ve “bilinen şey (scienta)” veya bilgi anlamına gelir. Bu bakımdan, terimsel kökeninden […]

Bilimin İşlevleri
Bilim Felsefesi

Bilimin İşlevi Nedir, İşlevleri Nelerdir?

İnsan var olduğu günden beri bir yandan evrende olup bitenleri anlama, tanıma, onun sırlarını çözme, öte yandan doğayı kontrol altına alarak daha rahat ve güvenli bir yaşam sürdürme isteğini duymuş; bu istek doğrultusunda bilime olan […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimin Dayandığı Temel Varsayımlar, Sayıltılar Nelerdir?

Bilimi tanımlarken yararlanabileceğimiz bazı temel dayanak noktaları vardır. Bunlar; Açıklık: Bilimsel yaklaşım, bilinen belli süreçlerden oluşur. Bu süreçlere bağlı olarak yapılan çalışmanın açık net ve anlaşılır olması gerekir. Denetlenebilirlik: Yapılan bir çalışmadan elde edilen sonuçlar, […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimle Yaşam Arasındaki İlişki

Günümüz bilgi çağı, bilimin hayatımızla nasıl iç içe geçtiğini, onun yaşamımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini gösterir. Kullandığımız araba, bindiğimiz uçak, anında bilgiye ulaşmayı sağlayan iletişim araçları hayatımızı kolaylaştırmakta, hastalıklarımıza daha kolay çözüm bulabilmekteyiz. İnsan […]