Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi

Bilimin nitelikleri ya da bilimin özellikleri sırasıyla olgusallık, kesinlik, seçicilik, mantıksallık, evrensellik, genelleyicilik, eleştirellik, sistemlilik...
On dokuzuncu ve yirminci yüzyıla doğru gelindiğinde Descartes, Newton ve Comte’un, çeşitli yönlerden oluşumunda oldukça etkili oldukları modern bilinç,...
İnsanlar içinde yaşadıkları fiziki ve sosyal çevreleri tanımak isterler. Bu istek insanların çevrelerini gözlemleyerek bilgiler...
Bilim, deneylerle ispatlanmış ve denenmiş, akla uygun olan bilgiler birikimidir. Bilim evrenin düzenini kuran gerçeklere ulaşmaktır;...
Bilim felsefesinin hem epistemolojik hem de metafiziksel bir boyutu vardır. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde bilimsel...
Bilim felsefesi genel anlamda; bilimin ne olduğu, bilimsel düşüncenin yapısı, bilimsel yöntemlerin işlevselliği, bilimsel sonuçların...
Bilimsel bilgi, sınırları önceden belirlenmiş bir alanda, bilmek amacı ile genel geçer bilgiye ulaşmak için...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...