felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimin Amacı Nedir, Amaçları Nelerdir?

Bilimin amacı, konusu olan varlıklar üzerine sağlam bilgi vermektir. Bu tür bilgiye bilimsel bilgi denilmektedir. Bilimsel bilgi nesnelere ya da olaylara ilişkin olguların bilgisidir. Olgular yalın ve yalın-olmayan olgular olmak üzere ikiye ayrılır. Bilimde bir […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimin Konusu Nedir?

Bilgi üretmeyi amaçlayan bir uğraş olan bilimin konusu, üretilmek istenen bilginin konusu olan varlıklardır. Bu varlıklar, evrende şimdiki zamanda varolan, geçmişte varolmuş ve gelecekte varolacak tüm somut nesneler ve olaylar ile bunlara ilişkin olgulardır. Somut […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Hayatla Bilimsel Bilginin İç İçeliği, Bilim Ne İşe Yarar?

Bilim insanın içinde yaşadığı doğayı ve toplumu, hatta kendisi anlamasını, kavramasını ve bu alandaki olayları açıklamayı bilmesini sağlar. Ama sadece bununla kalırsa bilimsel bilgi pasif, durağan bir bilgi; insan kafasında bir süs olur. Oysa bilimsel […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimin Değeri ve Önemi Nedir?

İnsanlar, bilimsel gelişmeler karşısında bilimin etkileri üzerine düşünmüş ve konuyla ilgili görüşlerde bulunmuştur. Bilimin değeri üzerine şekillenen bu görüşler, genel olarak iki bakış açısının oluşmasına neden olmuştur. Bunlar bilimin insanlık için faydalı olduğunu düşünen bakış […]

Bilimin Nitelikleri Nelerdir?
Bilim Felsefesi

Bilimin Nitelikleri, Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Bilimin nitelikleri ya da bilimin özellikleri sırasıyla olgusallık, kesinlik, seçicilik, mantıksallık, evrensellik, genelleyicilik, eleştirellik, sistemlilik olarak sıralanabilir. Bilimin nitelikleri veya bilimin özellikleri aşağıdaki başlıklarda tek tek ve detaylıca açıklanmıştır. BİLİMİN NİTELİKLERİ, BİLİMİN ÖZELLİKLERİ 1. Bilim […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimsel Yöntemin Gerekliliği, Bilimsel Yöntem Neden Gereklidir?

İnsanlar içinde yaşadıkları fiziki ve sosyal çevreleri tanımak isterler. Bu istek insanların çevrelerini gözlemleyerek bilgiler elde etmesine yardımcı olur. Ancak bu bilgiler dağınık gözlemler sonucunda elde edilmiş, sistematik olmayan bilgiler bütünüdür. Çünkü günlük algılarımıza dayanarak […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimsel Yöntemin Basamakları Nelerdir?

Bilim, deneylerle ispatlanmış ve denenmiş, akla uygun olan bilgiler birikimidir. Bilim evrenin düzenini kuran gerçeklere ulaşmaktır; bilimsel problemlerle ilgili hipotezler, teoriler ve kanunlar dizisidir. Bilim; hipotezleri, teorileri geliştirmek için yapılan tarafsız gözlem, deney, araştırma ve incelemelerin […]