Felsefe hakkında her şey…

Bertrand Russell’ın Felsefi Görüşleri

02.11.2019

Bertrand Russell, Gottlob Frege, G.E. Moore ve Ludwig Wittgenstein ile birlikte analitik felsefenin kurucusu olarak kabul edilir. Russell felsefî çözümlemeyi, akademik felsefenin temel yöntemi haline getirmiştir. Analitik felsefe alanında çalışmalar yapan hemen her felsefecinin, Russell’dan bir ölçüde etkilendiği söylenebilir.

Russell, akademik yaşamı boyunca mantıktan matematik felsefesine, metafizikten ahlâk felsefesine, bilgibilimden felsefe tarihine hemen her alanda çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaları içerisinde farklı felsefî pozisyonları savunduğu, zaman içerisinde ilk başta savunduğu görüşleri değiştirdiği de olmuştur. Russell’ın en önemli özelliklerinden birisi, yaptığı çalışmaların yeni tartışma alanları oluşturması dır. Russell’ın hemen her özgün çalışması, başka felsefecilerin ilgi gösterdiği ve genellikle Russell’ı eleştirerek de olsa yeni tartışmalar başlattığı konular içermektedir. 20. yüzyılın en önemli filozoşarından birisi kabul edilen Ludwig Wittgenstein, 1911-1914 yılları arasında Cambrigde Üniversitesi’nde Russell’ın öğrencisi olmuştur. Alfred J. Ayer’dan Rudolf Carnap’a; Alonzo Church’ten Kurt Gödel’e; David Kaplan’dan Saul Kripke’ye; Karl Popper’dan W. V. Quine’a pek çok mantıkçı ve felsefeci, Russell’ın çalışmalarından yararlanmış ve kendisinden etkilenmişlerdir. Bu itibarla, Russell’ın özellikle 20. yüzyıl felsefe tarihinin en etkili simalarından birisi olduğu söylenebilir.

Russell’ın, Frege’nin matematiği mantığa indirgeme projesinde kendi adıyla anı- lan paradoksu keşfetmesi, matematik felsefesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu paradoksu ve küme kuramında yer alan diğer bazı paradoksları çözmek üzere Alfred North Whitehead’le, Principia Mathematica’da geliştirdiği tipler kuramı, daha sonraki matematik felsefesinin gelişim seyri üzerinde belirleyici olmuştur.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM’ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 2., 3., 4. Sınıf “Felsefe Tarihi” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...