Felsefe hakkında her şey…

William Graham Sumner Kimdir?

30.05.2021
William Graham Sumner Kimdir?

William Graham Sumner, 30 Ekim 1840 ila 12 Nisan 1910 tarihleri arasında yaşamış olan ABD’li sosyolog, ekonomist ve sosyal Darwinizm’in savunucularından birisidir.

İngiliz filozof Herbert Spencer gibi, 1872’den 1909’a kadar Yale’de ders veren Sumner, birçok denemesinde laissez-faire, bireysel özgürlük ve erkekler arasındaki doğuştan gelen eşitsizliklere olan inancını açığa vurdu.

William Graham Sumner’ın Hayatı

Sumner, 30 Ekim 1840’ta New Jersey, Paterson’da işçi sınıfı İngiliz göçmenleri olan Thomas Sumner ve Sarah Graham çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi daha sonra Sumner’ın büyüdüğü ve eğitimini aldığı Hartford, Connecticut’a taşındı. William Graham Sumner sekiz yaşındayken annesini kaybetti ve iki kardeşi ile birlikte üvey annesi tarafından büyütüldü. 1863’te, Yale Üniversitesinden “Skull & Bones” topluluğunun bir üyesi olarak onur derecesiyle mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, din adamlığı eğitimi almak için Avrupa’ya gitti. Cenevre ve Göttingen’de dil, Oxford’da teoloji okudu. 1869’da Protestan Piskoposluk Kilisesi’nde rahip olarak atandı. Aynı zamanda Yale’de öğretim üyesi olarak çalışıyordu. İlk rahiplik kariyeri oldukça başarılıydı ve 1870’te, Morristown, New Jersey’deki Kurtarıcı Kilisesi’nin bölge rahibi oldu. 1871’de Jeannie Elliott ile evlendi ve çiftin üç oğlu dünyaya geldi.

William Graham Sumner

William Graham Sumner

Din ve bilimsel pozitivizm arasındaki çatışmayla sürekli olarak mücadele ederken Sumner’ın ilgisi, rahiplikten ekonomiye kaydı. 1872’de Yale’de siyasal ve sosyal bilimler fakültesinde kürsüye kabul edildi.

Sumner’ın Yale’deki kariyeri farklıydı. Sınıfları her zaman öğrencilerle dolu olan tanınmış bir öğretim görevlisiydi. Geleneksel sınıf yönetimi tarzını eleştiren bir grup reformcunun oluşturduğu “Young Yale” hareketinin bir parçası oldu. Hareket nihayetinde Amerikan üniversite sisteminin reformuna yol açtı. Sumner sonunda Yale’in en popüler ve en konuşulan profesörlerinden birisi hâline geldi. 1875’ten itibaren ders kitabı olarak Herbert Spencer’ın “The Study of Sociology”sini kullanarak Birleşik Devletler’deki ilk sosyoloji derslerinden birini anlattı.

William Graham Sumner, 1873’te siyasetle meşgul oldu. İlk önce 1876’ya kadar New Haven belediye meclisi üyesi olarak görev yaptı ve daha sonra New Orleans başkanlık seçimi hilesini araştırmak için bir komisyona katıldı. Bu deneyimlerden sonra ekonomi ve eğitime yönelmeye karar verdi. Connecticut Eyalet Eğitim Kurulu’nda 1882’den 1910’a kadar görev yaptı. Bu dönemde, diğerlerinin yanı sıra “What the Social Classes Owe to Each Other” (1883), “Protectionism: The –ism that Teaches that Waste Makes Wealth” (1885), “The Financier and the Finances of the American Revolution” (1891) gibi çok sayıda eser yayınladı. Bırakınız yapsınlar ekonomisinin ateşli bir savunucusu oldu. 1878’de Genel Bunalım’ın nedenlerinin araştırılmasıyla ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisi önünde ifadelerini sundu.

Sumner’ın 1890’larda sağlığı bozuldu ve kamu hayatından çekildi. 1899’da geri döndü, Anti-Emperyalist Birliğin başkan yardımcısı oldu ve Filipin Bağımsızlık Komitesi’nde görev yaptı. Sumner, odağını tamamen sosyolojiye çevirdi ve sosyal fenomenleri araştırmaya başladı. Ünlü kitabı “Folkways” (1906) bu dönemde yayınlandı.

Sumner 1907’de felç geçirdi, ancak iyileşti ve Yale’de çalışmaya devam etti. 1908’de iki yıl boyunca da ikinci başkan olarak görev yaptığı Amerikan Sosyoloji Derneği’ne başkan seçildi.

William Graham Sumner, 12 Nisan 1910’da Englewood, New Jersey’de vefat etti.

William Graham Sumner

William Graham Sumner

William Graham Sumner’ın Çalışmaları

William Graham Sumner sosyoloji, tarih, iktisat teorisi, antropoloji, politika gibi birçok sosyal alanda yazan bir düşünür olmasına rağmen çoğunlukla iktisat ve sosyoloji alanındaki görüşleriyle tanındı.

Ekonomi

Sumner’ın ekonomi hakkındaki görüşleri, ticaretin doğal ekonomisine müdahale eden herhangi bir hükûmet tedbirine karşı çıkan, aşırı laissez-faire’e güçlü desteği ile karakterize edilir. Orta sınıf toplumunun hem demokrasinin hem de kapitalizmin direği olduğuna ve dolayısıyla tüm toplumun buna bağlı olduğuna inanıyordu. Orta sınıfla empati kurarak şunları yazdı:

“Unutulmuş adam … Çalışıyor, oy kullanıyor, genellikle dua ediyor; ama hayattaki asıl işi, bedel ödemek.” (Unutulmuş Adam, 1919)

Sumner, orta sınıfın hem zengin seçkinlerin bencilliğinden hem de yoksul kitlelerin çıkarlarından dolayı sürekli tehlike altında olduğuna inanıyordu. Bu inancını şu şekilde dile getirdi:

“Hayırseverlik veya insancıllık entrikalarının çoğunun türü ve formülü şudur: A ve B, C’nin D için ne yapacağına karar vermek için kafa kafaya verirler. Sosyolojik bir bakış açısıyla tüm bu entrikaların esas zaafı şudur: C’nin bu konuda söz sahibi olmasına izin verilmez ve onun konumu, karakteri ve kişisel çıkarları aracılığıyla toplum üzerindeki nihai etkileri tamamen göz ardı edilir. İşte bu sebeple ben C’ye ‘Unutulmuş Adam’ diyorum.” (Unutulmuş Adam, 1919)

Sumner, gücü zengin bir azınlığa yönelttiği ve serbest ticareti engellediği için kurumsal tekelin sosyal eşitlik ve demokrasi için bir tehdit olduğuna inanıyordu. Sumner’ın New Orleans’taki başkanlık seçimlerindeki iddiaları araştırmak üzere komitede bulunduğu dönemdeki deneyimi, siyasetteki yolsuzluğa yönelik eleştirilerini ve plütokrasinin tehlikesiyle ilgili çalışmalarını etkiledi.

Edward Atkinson, Moorfield Storey ve Grover Cleveland dahil olmak üzere o zamanki birçok klasik liberal gibi, Sumner da İspanyol-Amerikan Savaşı’na ve ardından ABD’nin Filipinler’deki isyanı bastırma çabalarına karşı çıktı. Savaştan sonra bölgelerin ilhakına karşı çıkmak için kurulan Anti-Emperyalist Birlik’in başkan yardımcısıydı. Sumner’a göre, emperyalizm, hükümet sübvansiyonlarına ve sözleşmelerine dayanan yeni bir “plütokrat” grubunu ya da iş adamlarını tahta çıkaracaktı. O zaman da demokrasi tehlikede olurdu.

William Graham Sumner

William Graham Sumner

Sosyoloji

Sumner genellikle Amerikan sosyolojisinin kurucu babalarından biri olarak kabul edilir. On sekizinci yüzyıl İskoç ahlak felsefesinden, özellikle Adam Smith, Thomas Reid ve Dugald Stewart’tan ilham almıştır.

Sumner’in 1906’ta yayınlanan “Folkways” kitabı, sosyal değişimin genel yasalarını belirlemeye çalışarak sosyal tarihin temellerini araştırdı. Sumner, toplumların geleneklerinin ve adetlerinin evriminin haritasını çıkardı; yayılma, yaşam biçimi (grubun üyeleri tarafından ahlaki öneme sahip olarak kabul edilmeyen günlük yaşamla ilgili sosyal gelenekler) ve etnosentrizm gibi kavramları çalışmasının merkezine aldı.

Araştırmasına dayanarak, tüm sosyal davranışların doğal yasalara uygun olduğuna inanıyordu. Dolayısıyla sosyal yasalar kendi yaşam döngülerini takip ettiğinden, yönetimin neden olduğu herhangi bir değişiklik işe yaramaz. Sosyal yasalar, evrim süreci boyunca doğal olarak gelişir. Sumner, her türlü yönetimsel reformu eleştirdi ve laissez-faire ilkelerine dayanan toplumun en iyi toplum biçimi olduğunu iddia etti.

İnsanlık ancak yönetim erkinin müdahalesinin olmadığı bir ortamda hayatta kalabilir. Bu fikirle de sosyalizmi ve komünizmi ağır bir şekilde eleştirdi.

Genellikle Sosyal Darwinizm’in bir savunucusu olarak kabul edilen Sumner, bu teoriyi ekonomik ve sosyolojik fikirlerini desteklemek için kullandı. Spencer’ın insanların kıt kaynakları güvence altına almak için doğaya ve birbirlerine karşı mücadele ettiği inancını kabul ederek, onun güçlü bir destekçisi oldu. Bununla birlikte, insanın doğaya karşı verdiği “varolma mücadelesi” ile insanın toplumda insana karşı verdiği “yaşam rekabeti” arasında bir ayrım yaptı.

Dünyadaki insan sayısının artması nedeniyle kaynakların tükendiğini ve bu durumun da insanları yeni koşullara uyum sağlamaya zorladığını iddia etti. Ona göre toplumda daha yüksek zekâya, erdeme veya verimliliğe sahip olanlar bir avantaja sahipken bu niteliklerden yoksun olanlar kaynak aramak için yer değiştirmek zorunda kalacaklardır.

Ek olarak, Spencer’ın aksine Sumner, evrimsel gelişimin basit olduğuna ve tarih boyunca istikrarlı bir şekilde ilerlediğine inanmıyordu. Bununla birlikte, insan toplumunun evrimleştiği fikrini reddeden, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında nadir bulunan Amerikalı bilim adamlarından biriydi. Bunun yerine, Darwinci ve Malthusçu teoriye ve entropi ilkesine ilişkin yorumuna dayanarak, evrenin yasalarının yanı sıra toplumun yasalarının da döngüsel ilerleme ve gerileme hareketini izlediği teorisini öne sürdü.

Sumner kariyerinin sonunda, Sosyal Darwinizm’i açıkça reddetti.

Toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın hakları konusundaki görüşlerinde aileyi ve cinsiyetler arası eşitliği savundu. Bununla birlikte, cinsellik, kadın hakları için mücadele, fahişelere daha insancıl muamele ve boşanma konusunda daha liberal bir politika konusunda Victoria Konsensüsüne istikrarlı biçimde meydan okudu.

Çeviri ve Derleme: Sosyolog Ömer Yıldırım

KAYNAKÇA

Sumner, William G. 1874. A History of American Currency. Reprint Services Corporation. ISBN 0781289688
Sumner, William G. 1875. American Finance. Reprint Services Corporation. ISBN 0781289696
Sumner, William G. 1883. What Social Classes Owe To Each Other? Reprint Services Corporation. ISBN 0781289726
Sumner, William G. 1885. Protectionism: the -ism which teaches that waste makes wealth. New York: H. Holt and Company.
Sumner, William G. 1893. Problems in Political Economy. New York: H. Holt & Co.
Sumner, William G. 1899. The conquest of the United States by Spain. (A lecture before the Phi Beta Kappa Society of Yale University, January 16, 1899). D. Estes & Company.
Sumner, William G. 1911. War, and other essays. New Haven, CT:Yale University Press.
Sumner, William G. 1919. The Forgotten Man and Other Essays. Reprint Services Corporation. ISBN 0781289750
Sumner, William G. 1963. Selected Essays of William Graham Sumner: Social Darwinism. Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall.
Sumner, William G. 1980 (original published in 1913). Earth-hunger and other essays. Transaction Publishers. ISBN 0878553231
Sumner, William G. 1991. On Plutocracy: Political writings. Plutarch Press. ISBN 0943045053
Sumner, William G. 1992. On Liberty, Society, and Politics: The Essential Essays of William Graham Sumner. Liberty Fund. ISBN 0865971005
Sumner, William G. 2002 (original published in 1906). Folkways: A Study of Mores, Manners, Customs and Morals. Mineola, NY: Dover Publications. ISBN 0486424960
Sumner, William G. 2005 (original published in 1882). Andrew Jackson as a Public Man. University Press of the Pacific. ISBN 1410224333
Sumner, William G. 2005. (original published in 1891). Robert Morris; The Financier and the Finances of the American Revolution (Vol. 2). Cosimo Classics. ISBN 1596050837

Dış Bağlantılar

Works by William Graham Sumner 30 Mayıs 2021 tarihinde erişildi.

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...