felsefe Nedir
Girişimcilik

Bayilik, distribütörlük Nedir?

Bir işletmenin ürünlerinin yurt içinde ya da yurt dışında satışını ve pazarlanmasını sağlayan, işletmeye bağlı olarak çalışan ve işletmeyle aralarındaki ilişki hukuki kurallara bağlı olan işletme ya da şahıslar bayi ya da distribütör olarak adlandırılır. […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İnternet Girişimciliği Nedir?

Son yıllarda girişimciliğin yeni bir boyutu olan İnternet girişimciliği ticaretin İnternet yoluyla yapılması demektir. Her ne olursa olsun İnternet üzerinden yapılan her girişimde ticari kurallar açısından bir farklılık yoktur. Bu girişimin bir şirket web sayfasının […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Franchising (Françayzing) Nedir?

Yeni bir işletme kurmak veya kurulu bir işletmeyi gerek ulusal gerekse uluslararası sosyal, ekonomik ve politik koşullar ve bu koşullarda meydana gelen sürekli değişimlere uyumlu kılarak başarıya eriştirmek ferdi yatırımcılar açısından çok güçtür. Küçük işletmelerin […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İşletmelerin Hukuki Bakımdan Sınıflandırılması

İşletmeler hukuki bakımdan özel işletmeler, kamu işletmeleri ve yabancı sermayeli işletmeler olarak sınıflandırılır. Özel İşletmeler Anayasa ve yürürlükteki kanunların hükümleriyle kurulup işleyen ve sermayesi özel şahıslar tarafından konulan tüm işletmelere özel işletmeler denir. Hukuk düzeni, […]

İşletmelerin Temel Fonksiyonları
Girişimcilik

İşletmelerin Temel Fonksiyonları Nelerdir?

İşletmelerin temel fonksiyonlarını aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür: Genel fonksiyon: Yönetim (planlama, örgütleme, yönetme, eş güdüm, denetim) Temel fonksiyonlar: Satın alma, üretim ve pazarlama Kolaylaştırıcı fonksiyonlar: Finansman, personel Destekleyici fonksiyonlar: Muhasebe, ulaştırma, depolama, ARGE, halkla ilişkiler […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İşletme Kavramı ve İşletmelerin Amacı

İnsanların ihtiyaç ve istekleri sınırsızdır. Ancak, bunları karşılayacak kaynaklar son derece sınırlıdır. Bu nedenle insanlar, ellerindeki sınırlı kaynakları akılcı ve ekonomik olarak kullanmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, hem ekonomi biliminin hem de işletme biliminin doğuşuna yol […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İş Planının Hazırlanması, İş Planı Nasıl Hazırlanır?

İş planı hazırlanırken planlaması yapılacak işin ana başlıkları belirlenmelidir. Veriler toplanıp incelendikçe üretim, pazar araştırması, maliyet, gibi uygun başlıklar altında toplanarak ayrı ayrı dosyalanabilir. İş planı hazırlanırken işle ilgili temel noktalar ile ele alınan araştırmadan […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İş Planının Önemi

İyi bir iş planı girişimcinin: Kafasındaki iş fikrinin belirginleşmesine, netleşmesine yardımcı olur. Karşılaşabileceği potansiyel sorunların belirlenmesi ve ortaya çıkmadan önlemlerin alınmasına alt yapı sağlar. İşletmenin pozisyonunu gösterir, bu sayede neler yapması gerektiğine de yardımcı olur. […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İş Planının Amacı Nedir?

İş planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri, nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. Bir başka ifadeyle iş planı; üç temel amaç için kullanılabilecek bir araçtır da denilebilir. Bunlar; […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İş Planı Nedir?

Yeni bir iş kurmada en önemli aşamalardan biri iş planının geliştirilmesi aşamasıdır. Planlama; önceden neyin, ne zaman, niçin, nasıl ve kimler tarafından yapılacağının belirlendiği süreçtir. Planların yazılı olması önemli olup genellikle bir yıllık zaman dilimi […]