Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Girişimcilik

Bir işletmenin ürünlerinin yurt içinde ya da yurt dışında satışını ve pazarlanmasını sağlayan, işletmeye bağlı...
Son yıllarda girişimciliğin yeni bir boyutu olan İnternet girişimciliği ticaretin İnternet yoluyla yapılması demektir. Her...
Yeni bir işletme kurmak veya kurulu bir işletmeyi gerek ulusal gerekse uluslararası sosyal, ekonomik ve...
İşletmeler hukuki bakımdan özel işletmeler, kamu işletmeleri ve yabancı sermayeli işletmeler olarak sınıflandırılır. Özel İşletmeler...
İşletmelerin temel fonksiyonlarını aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür: Genel fonksiyon: Yönetim (planlama, örgütleme, yönetme, eş güdüm,...
İnsanların ihtiyaç ve istekleri sınırsızdır. Ancak, bunları karşılayacak kaynaklar son derece sınırlıdır. Bu nedenle insanlar,...
İş planı hazırlanırken planlaması yapılacak işin ana başlıkları belirlenmelidir. Veriler toplanıp incelendikçe üretim, pazar araştırması,...
İyi bir iş planı girişimcinin: Kafasındaki iş fikrinin belirginleşmesine, netleşmesine yardımcı olur. Karşılaşabileceği potansiyel sorunların...
İş planının temel amacı; iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri, nasıl...
Yeni bir iş kurmada en önemli aşamalardan biri iş planının geliştirilmesi aşamasıdır. Planlama; önceden neyin,...
Bir projenin başlangıç noktası toplumda veya bir kuruluşta duyulan bir gereksinime cevap verebilmektir. Bu gereksinim...
Girişimciler yatırımlarını gelecekteki getirileri düşünülerek yapar. Girişimci eğer yatırımlarında kâr–zarar hesabı iyi yapmazsa sermaye, iş...
Bir iş fikrine sahip olup işletme kurmak isteyen herkesin gerçekte gerçekleştirilebilir bir fikre sahip olduğunu...
Proje, başlangıcı ve sonu olan, uzunluğu önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratan, iç içe...
Girişimciliğin iyi bir deneyim olduğunu düşünenlerin atacağı ilk adım, yeni iş için uygun ve geçerli...
İş fikri; girişimcilerin hedefledikleri amaçlarına ulaşabilmek için uygulamaya karar verdikleri fikir ya da fikirler bütünüdür....
Ferdinand Porsche: Babası yoksul bir musluk tamircisi olan Ferdinand Porsche 1875’te Avusturya’da doğdu. Çocukluğunda babasının...
Özellikle başarılı girişimcilerin birçok ortak özellikleri olmasına karşın gerek çalışma alanları, gerek yaptıkları işler açısından...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...