felsefe Nedir
Girişimcilik

Fizibilite Etüdünün Aşamaları Nelerdir?

Bir projenin başlangıç noktası toplumda veya bir kuruluşta duyulan bir gereksinime cevap verebilmektir. Bu gereksinim farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Örneğin, kentin ortasından geçen bir akarsu üzerinde köprü yapmak, bir yerleşim bölgesine enerji sağlamak, bir fabrika […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Fizibilite Etüdünün Yapılış Amacı

Girişimciler yatırımlarını gelecekteki getirileri düşünülerek yapar. Girişimci eğer yatırımlarında kâr-zarar hesabı iyi yapmazsa sermaye, iş gücü ve zaman kaybıyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle yapılacak yatırımların ve projelerin önceden yapılacak fizibilite etütleri büyük önem taşımaktadır. […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Fizibilite Çalışması Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir iş fikrine sahip olup işletme kurmak isteyen herkesin gerçekte gerçekleştirilebilir bir fikre sahip olduğunu söylemek zordur. İnsanlar kimi zaman fiziksel anlamda gerçekleştirilmesi zor hatta olanaksız olan fikirlere sahip olabilirler. Burada üzerinde önemle durulması gereken […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Proje Nedir? Proje Kavramı

Proje, başlangıcı ve sonu olan, uzunluğu önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratan, iç içe geçmiş amaç ve hedeflere sahip, planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli ürünlerin elde edildiği, ayni ve nakdi kaynaklarla yürütülen çalışmalardır. Proje, kurumları […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İş Fikri Bulma, İş Fikri Nasıl Bulunur?

Girişimciliğin iyi bir deneyim olduğunu düşünenlerin atacağı ilk adım, yeni iş için uygun ve geçerli bir fikir sahibi olmak ve bu fikir çerçevesinde bir iş planı hazırlamaktır. Ancak herkes için uygun olan ideal bir iş […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İş Fikri Nedir?

İş fikri; girişimcilerin hedefledikleri amaçlarına ulaşabilmek için uygulamaya karar verdikleri fikir ya da fikirler bütünüdür. Bir girişimcinin iş yaşamında uygulamaya koyacağı çok sayıda alternatif iş fikirleri vardır. Bu alternatifler arasında fırsat içerenlerin belirlenip elenmesi ve […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Başarılı Girişimcilik Örnekleri

Ferdinand Porsche: Babası yoksul bir musluk tamircisi olan Ferdinand Porsche 1875’te Avusturya’da doğdu. Çocukluğunda babasının yanında, elinde tamir takım çantasıyla çoğu kez işlere gitmiş, bu arada teknik işlere karşı merakı iyice artmıştı. Sadece iş zamanı […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Girişimcide Olması, Bulunması Gereken Özellikler

Özellikle başarılı girişimcilerin birçok ortak özellikleri olmasına karşın gerek çalışma alanları, gerek yaptıkları işler açısından çok farklı özelliklerinin olduğu da görülmektedir. Başlıca ortak özellikler; risk alabilme, sorumluluk üstlenme, dinamik bir kişilik, yeniliğe, değişime ve dönüşüme […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Girişimcilerin Fonksiyonu, Fonksiyonları Nedir?

Toplumda girişimci rolünü oynayan kimselerin yüklendikleri işlerin bütünü girişimcilerin fonksiyonları olarak adlandırılır. Girişimci, her alandaki yeniliği başlatan kişi olduğu gibi yeniliklerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi de onun karar ve uygulamaları sonucunda gerçekleşir. Bu karar ve uygulamaları […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Girişimci Kimdir?

Girişimci, insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekonomik mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilebilmesi için üretim faktörlerini bir araya getiren kişi olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre ise girişimci; risk ve belirsizlik ortamında yeni iş imkânlannı üretebilmenin yanında […]