Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Girişimcilik

Toplumda girişimci rolünü oynayan kimselerin yüklendikleri işlerin bütünü girişimcilerin fonksiyonları olarak adlandırılır. Girişimci, her alandaki...
Girişimci, insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekonomik mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilebilmesi için üretim faktörlerini bir...
Kendi işini kuran girişimciler için iş fikri aşamasında bilgi eksikliği, iş kurma sürecinde yer alan...
Bir girişimcinin kendi işini kurmasının avantajları aşağıdaki gibi açıklanabilir: Bağımsız çalışmayı sağlar: Girişimciliğin en büyük...
Sanayi Devrimi ile başlayan teknolojik ilerleme ve bilgi toplumuna geçiş; üretim, dağıtım, ulaşım, yönetim süreçlerinde...
Girişimcilik, ülke ekonomisinin gelişmesinde vazgeçilmez unsurlardan biridir. Girişim, günümüzde yeni iş alanları oluşturma, rekabet edebilme...
Girişimcilik toplumun kalkınması için çok önemli ve gereklidir. Girişimciler hem bireysel hem toplumsal düşünmek zorundadırlar....
Motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları şeklinde tanımlamak...
Doğada hazır olarak bulunan malların hemen hiç biri doğrudan doğruya tüketilmeye elverişli değildir. Örneğin; ekmek...
Sosyal girişimciliğin kalkınmadaki önemi aşağıdaki gibi açıklanabilir: 1. Ekonomik kalkınma: Sosyal girişimciliğin oluşturduğu birincil ve...
Sosyal girişimcilik, yaşanan çevredeki toplumsal bir sorunu veya ihtiyacı belirleyerek bu sorunun ortadan kaldırılmasıyla da...
Girişimci kadın; işteki durumu işveren veya kendi hesabına çalışan şeklinde belirlenen, işinin idari ve hukuki...
İç girişimci, işletme içinde bir fikri, risk alma ve yenilik yapma yoluyla kârlı, nihai bir...
Toplumları arkalarından sürükleyen, onların ufkunu açan, yeniliklere açık olan, basmakalıp düşüncelere takılıp kalmayan, sürekli kendini...
Yönetici, kör ve riski başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal veya hizmet üretmek ve pazarlamak...
Her işletmede veya toplumda var olan ve birbiriyle üstü kapalı ya da açık bir çatışma...
Yaratıcılığın aşamaları, girişimciliğin bir konusudur. Yaratıcılığın dört aşaması vardır ve bu aşamalar aşağıdaki şekilde açıklanabilir....
Yenilikçi ve yaratıcı olma; problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder....
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...