Arkeoloji

Kaş Arkeoloji Müzesine Yakın Konaklama Seçenekleri

Tarihteki ismi “Antiphellos” olan Kaş’taki arkeoloji müzesine ziyaretinizde, müzeye yakın konaklama yerleri arıyorsanız, seçenekleri sizlere sunuyoruz. Antalya’nın doğası ile büyüleyici duraklarından Kaş; yemyeşil ormanları, arkeolojik yapısı, zengin bitki örtüsü, temiz havası ve masmavi denizi ile […]

Frigya Uygarlığı Haritası
Arkeoloji

Frygia (Frigya) Uygarlığı (M.Ö. 750-300)

Hitit İmparatorluğunun çökmeye başladığı yıllarda Anadolu Kafkaslar ve Boğazlar üzerinden gelen bazı göçmen grupların etkisi altına girmeye başlamıştı. Doğudan gelenlere Muşkiler deniyordu ve Elazığ yöresine yerleşmişlerdi. Batıdan (Makedonya’dan) gelenler ise Bryg adını taşıyorlardı ve Marmara […]

felsefe Nedir
Antropoloji

Sosyal Antropolojide İşlevselcilik

Yirminci yüzyıl başlarında özellikle İngiliz antropologlar, endüstri öncesi küçük ölçekli toplumları incelerken işlevsel analizi kullanarak işlevselci yaklaşıma katkıda bulunmuşlardır. Malinowski (1884-1942) ve Radcliffe-Brown (1881-1955) bu açıdan özellikle öne çıkan antropologlar olarak kabul edilirler (Cuff vd., […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Liyakat Nedir, Ne Demektir?

“Liyakat” ve “layık” sözcükleri, günlük konuşmada sık kullanılan terimlerdendir. Liyakati kısaca, bir görevi başarıyla yapabilme gücü, yeterliliği ve ehliyeti olarak tanımlamak mümkündür. Layık kelimesi ise nitelikleri, eylem ve davranışları ile bir şeyi elde etmeye hak […]

felsefe Nedir
Kamu Yönetimi

Bürokrasinin Güç Kaynakları Nelerdir?

Bürokrasinin güç kaynakları “bilgi ve uzmanlık”, “hızlı karar verme iktidarı”, “devamlı ve istikrarlı statü”, “özerk yapı”, “örgüt ideolojisi”, “bütçeleme ve planlama” işlevleri olarak belirtilebilir (Eryılmaz, 2017:113-121). Bürokrasinin en önemli güç kaynağı bilgi ve uzmanlıktır. Siyasi […]

felsefe Nedir
Kamu Yönetimi

Bürokrasinin Temel İşlevleri Nelerdir?

Kamu bürokrasilerinin temel işlevi yasaları ve kamu politikası kararlarını uygulamak, sevk ve idare işlerini yerine getirmektir. Ancak bürokrasiler, bunlara ilave olarak kamu politikaları konusunda hükümetlere öneriler ve projeler hazırlarlar, bazen de kendileri kamu politikası kararları […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Weber’e Göre Otorite ve Otorite Biçimleri

Weber’in bürokrasi ile ilgili düşüncelerini daha iyi analiz edebilmek için, onun otorite konusundaki görüşlerine değinmek gerekir. Çünkü Weber, bürokrasi modelini geliştirirken otoritenin meşruluğu düşüncesine özel bir önem vermiştir. Weber, örgüt içindeki ilişkileri incelerken otorite (authority) […]

felsefe Nedir
Kamu Yönetimi

Patrimonyal Bürokrasi ve Rasyonel Bürokrasi

Weber, “patrimonyal” ve “rasyonel” olmak üzere iki tip bürokrasiden söz etmiştir. Patrimonyal bürokrasi, sözleşme esasına göre atanan görevlilere değil de hür olmayan memurlara dayanmaktadır. Bu bürokrasi biçimi, kölelik sisteminin yaygın olduğu dönemlerdeki idari örgütleri anlatır. […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Max Weber’e Göre Bürokrasi

Modern kamu yönetimi literatürü, çağdaş bürokrasileri incelemek için hareket noktası olarak Weber’in “bürokrasi” modelini seçmektedir. Günümüzde Weber’in ismi, adeta bürokrasi kavramıyla bütünleşmiştir. Weber, bürokratik örgütün yapısını ve işlemlerini analiz ederken ortaya koyduğu bürokrasi modelini “ideal […]

felsefe Nedir
Kamu Yönetimi

Oligarşinin Tunç Kanunu Teorisi Nedir?

Alman sosyolog Robert Michels, Avrupa ve özellikle Almanya’daki sosyalist partilerle işçi sendikaları üzerinde yaptığı araştırmalara dayanarak 1911 yılında “Oligarşinin Tunç Kanunu” adlı teorisini geliştirmiştir. Oligarşinin Tunç Kanunu, açık bir biçimde modern büyük ölçekli örgütlerin kaçınılmaz […]