Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sosyal Bilimler

Antropoloji insanı hem biyolojik/fiziksel özellikleri ile hem de toplumsal/kültürel yönüyle inceleyen bir bilim dalıdır. Antropoloji...
Arkeoloji; geçmişe ait kültür ve uygarlıkları maddi kalıntılar üzerinden inceleyerek yorumlayan bilim dalıdır. Arkeoloji, eskinin...
Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma süreci temel olarak şu aşamalardan oluşmaktadır: Araştırma konusunun belirlenmesi ve probleminin...
Bilimin yöntemi bilimsel yöntem olarak adlandırılır. Bilimsel yöntem, bilim insanlarının bilimin konusuna giren olgulara ilişkin...
Hitit İmparatorluğunun çökmeye başladığı yıllarda Anadolu Kafkaslar ve Boğazlar üzerinden gelen bazı göçmen grupların etkisi...
Yirminci yüzyıl başlarında özellikle İngiliz antropologlar, endüstri öncesi küçük ölçekli toplumları incelerken işlevsel analizi kullanarak...
“Liyakat” ve “layık” sözcükleri, günlük konuşmada sık kullanılan terimlerdendir. Liyakati kısaca, bir görevi başarıyla yapabilme...
Bürokrasinin güç kaynakları şu şekilde sıralanabilir: Bilgi ve uzmanlık Hızlı karar verme iktidarı Devamlı ve...
Kamu bürokrasilerinin temel işlevi yasaları ve kamu politikası kararlarını uygulamak, sevk ve idare işlerini yerine...
Weber’in bürokrasi ile ilgili düşüncelerini daha iyi analiz edebilmek için, onun otorite konusundaki görüşlerine değinmek...
Weber, “patrimonyal” ve “rasyonel” olmak üzere iki tip bürokrasiden söz etmiştir. Patrimonyal bürokrasi, sözleşme esasına...
Modern kamu yönetimi literatürü, çağdaş bürokrasileri incelemek için hareket noktası olarak Weber’in “bürokrasi” modelini seçmektedir....
Alman sosyolog Robert Michels, Avrupa ve özellikle Almanya’daki sosyalist partilerle işçi sendikaları üzerinde yaptığı araştırmalara...
Liberal düşüncenin bürokrasi konusundaki görüşleri, esas itibarıyla İngiliz filozof John Stuart Mill’in (1806-1873) yaklaşımları etrafında...
Marx’a göre bürokrasi, egemen sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerindeki hâkimiyetini sürdürmede kullanılan bir araçtır. Marx,...
Bürokrasi, siyasi sistemin bir parçası olan yönetsel yapıyı ve onun eylemlerini anlatır. Bu anlamda bürokrasi,...
Bilimsel yönetim yaklaşımı, Frederick W. Taylor’un çalışmalarına dayanır. Bu nedenle Taylorizm olarak da adlandırılır. Taylorizm ya...
Desantralizasyon (yerinden yönetimleştirme/ademi-merkeziyetçilik), orijin itibarıyla Batı’da ortaya çıkmış bir düşüncedir. Ancak bugün bu düşünce Batı’daki...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...