Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Aydınlanma Çağı Felsefesi Tarihi

Aydınlanma Çağı Felsefesi Tarihi

Aydınlanma felsefesi; klasik felsefe tarihinde 18. yüzyıla denk gelen ve Aydınlanma Çağı olarak adlandıran dönemde...
Aydınlanma düşüncesinin temel özelliklerinden birinin de laiklik olması, geleneksel dinsel otoritelerden bağımsız laik bilgiye duyulan...
Johann Gottfried Herder İnsanlık Tarihi Felsefesi Üzerine Düşünceler adlı yapıtında tarihe ve tarih bilgisine vurgu...
Felsefe tarihinde Aydınlanma olarak adlandırılan dönem 18. yüzyıla karşılık gelir. 18. yüzyıl felsefesine bu nedenle...
Aydınlanma, Harry Elmer Barnes’a göre, bir arayış, bir sorgulama ve kimlik belirleme gibi unsurları bir...
Reform 16. yüzyılda başlayarak tüm Avrupa’yı etkisi altına almış olan ve Katolik Kilisesi’ne karşı eyleme...
16. yüzyıldan 18. yüzyıla uzanan dönem boyunca Avrupa’da yaşanan burjuva devrimleri ve kapitalizmin üretim tarzı...
18. yüzyıla kadar bilimde özellikle de fizikte yaşanan gelişmeler evren ve yapısına ilişkin görüşleri kökten...
Aydınlanma, tarih dışı bir anlayış düşüncesine sahiptir ve bu da aydınlanmanın karakteristik özelliğini oluşturmaktadır. Aydınlanmada...
İngiltere’de filozof olarak ortaya çıkan kişi David Ricordo’dur. Almanya’da ise en ünlü filozof Hegel’dir. Almanya’nın...
Fransız aydınlanması İngiliz kaynaklıdır. Voltaire ve Montesquieu, her ikisi de İngiliz felsefesini Fransa’ya getirmişlerdir. Voltaire...
Almanya’da aydınlanma yukarıdan aşağıya doğru olmuştur, çünkü aydınlanmaya, aydınlanma düşünürlerine ve düşüncesine ciddi bir tepki...
“Millet” ve “milliyetçilik” kavramlarının Batı dillerindeki karşılığı, Latince “natio” sözcüğünden türemiş “nation” ve “nationalism(e)”dir. Roma’da...
Milliyetçilik veya ulusçuluk Fransız Devrimi’yle eşanlı olarak ortaya çıkan ve sonrasında hızla gelişen modern bir düşüncedir. Her ne...
Aydınlanma felsefesinin dayandığı temel ilkeleri şu başlıklar altında özetleyebiliriz: 1. Bilim ve Doğa Bu iki...
Felsefenin dil ve edebiyatla olan ilişkisi, 18-19. yüzyıl felsefesini önemli ölçüde etkilemiştir. Düşüncelerin oluşturulması ve...
Hegel’in “Gerçek bütündür.” ve “Akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır.” yargıları; Hegel felsefesinin özeti, kapsamı...
Aydınlanma felsefesinin genel karakterini taşıyan akılcı yönelim, yaşanan toplumsal olayların ahlaki sonuçları neticesinde kaçınılmaz olarak...
12
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...