Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Akımları

Felsefe tarihi, düşünsel süreçlerin yığılımlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan fikirlerin art arda birbirini desteklemesi ya da eleştirmesi hâliyle vardır. Bu fikirler, farklı felsefe akımları olarak kendilerini ortaya koymuşlardır.

Para Felsefesi, paranın soyut bir değer ölçüsü olarak kullanıldığı alışveriş biçimlerine özel vurgu yaparak insanlar...
Bilinç alanındaki kesinlikler, bilinç dışına çıkıldığında nesneler dünyasında kaybolur. Öznenin kendi bilinç durumlarını ben’le olan...
Felsefe ve bilim üzerine açıklamalarımız, bilim ve felsefe terimlerini içeren sosyal bilimler felsefesinin içeriğine bizi...
Yönetmenin yaratıcılığını temel edinen “auteur kuramı”, yönetmenin film yapım sürecinde ticari amaçları bir kenara koyarak...
Feenberg’in amacı bir önceki dersi de anımsarsak ikiye ayırdığı teknoloji felsefelerinden determinist/substantivist olanı bir kenara...
Teknoloji Felsefesi, günümüz teknolojisinin ardında yatan temel tavrı ve düşünme biçimini eleştirel olarak çözümlemektir. Bu...
Kültürel Çalışmalar, genel anlamda Britanya Kültürel Çalışmaları, Birmingham Okulu, Kültürel İncelemeler yahut İngiliz Kültürel Çalışmaları...
Jamaika kökenli bir Afro-Karaipli olan Hall, Kültürel Çalışmalar’ın kurucu isimlerinden biridir. Hoggart’tan sonra merkezin yöneticiliğini...
New Left dergisinin kurucuları arasında yer alan Thompson, Kültürel Çalışmalar ekolünün önemli simalarından biridir. Thompson’un...
Chicago Okulu, kent sosyolojisi ile bütünleşik kabul gören bir kuramsal birliktir. Kent Sosyolojisi, özel bir...
Marx’ın toplumsal değişme anlayışı onun tarih teorisi çerçevesinde şekillenmiştir. Diğer on dokuzuncu yüzyıl düşünürlerinde olduğu...
Araştırmacı, araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek durumundadır. Bu konuda...
Bilim kavramının anlamını açıklamak üzere atılacak ilk adım bu kavramın terimsel kökenine inmektir. Bilim (science)...
İdealizm eğer Kant sonrasında ele alınacaksa Alman idealizmi olarak kabul edilmelidir. Bunun çeşitli nedenleri vardır....
Eleştiri aklın kendi imkânlarının gücünün anlaşılması; analiz edilmesidir. Analizden farklı olarak eleştiri bir yargıda bulunma...
Eğitim ve okulun amaçlarından biri de iyi ahlâklı insanlar yetiştirmektir. Ahlâk eğitiminde amaç; özgür olarak...
Kültür; az çok sabit şekil almış alışkanlıklar, ideler, sevilen, sevilmeyen ve yetişkinler tarafından genç nesle...
Öğrencilerin değerlerini değiştirmek isteyen öğretmenler, bu değerlere model oluşturmalıdır. Kendi değerler sisteminize bir göz atın....
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...