Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Akımları

Felsefe tarihi, düşünsel süreçlerin yığılımlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan fikirlerin art arda birbirini desteklemesi ya da eleştirmesi hâliyle vardır. Bu fikirler, farklı felsefe akımları olarak kendilerini ortaya koymuşlardır.

Akademik gelenekte Soren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Martin Heidegger, Maurice...
Bergson’un hayat hamlesi metaforu ile anlatmış olduğu ontolojik model, onun maddeden başlayarak insana kadar olan...
Bergson’un bilgi anlayışı içgüdü, zekâ ve sezgi kavramları çerçevesinde şekillenmektedir. Bu çerçeve içinde maddeyi algılayacak...
REALİZMİN TARİHSEL GELİŞİMİ İlk Çağ’da Realizm “Tımarhaneden ya da idealist düşünürlerin okulundan çıkmamış” her insan,...
Realizm ya da gerçekçilik, felsefede insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan felsefi öğretidir....
Meritokrasi; yönetim erkinin, kişilerin yeteneklerine ve bireysel niteliklerine, daha açık bir ifadeyle de liyakat zeminine...
Kötülük problemi, din felsefesi çerçevesinde ele alınabilecek olan ve “Tanrı varsa kötülük neden vardır?” sorusuna...
Düşünce tarihinin ilk ve en önemli sorunlarından birisi, varlık sorunudur. Hatta felsefenin ele aldığı bütün...
Elitizm ya da elitist teori, siyasi ve sosyal literatürde belli niteliklere sahip kişilerin (bir azınlığın)...
Panteizm, Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kılan ve kabul eden anlayıştır. Panteizm ayrıca...
Diyalektik, kavramlar arasındaki karşıtlık ilişkisinden yola çıkarak bunu doğruya varan süreçlerin açığa çıkarılmasında bir ilke...
20. yüzyılın etkisiyle insanların özgürlük fikri ve var olan savaş nedeniyle tüm alışılagelmiş düşünceleri yıkılmıştı....
Varoluşçuluk özellikle 1930’lu yıllardan başlamış, Batı’nın ve Avrupa’nın büyük çoğunluğu üzerinde etkili olmuş bir felsefi...
Varoluşçu felsefenin ortaya çıkış anından itibaren ortaya birçok fikir atılmıştır. Ortak fikirler ve ortak özellikler...
Sonuççuluk; sonuçsalcılık ya da teleolojik etik olarak da bilinen, bir eylemin ahlakiliğinin, o eylemin çıktılarına...
İlk Çağ’da Herakleitos evrenin sürekli değişim, akış ve oluş halinde olduğunu söylemiştir. Ona göre temel olan, değişmeyen...
Objektivizm, Ayn Rand tarafından geliştirilen ve merkezinde Aristoteles’in eudaimonizm anlayışını barındıran ahlak anlayışıdır. Objektivizm için...
Altrüizm, hiçbir çıkar düşüncesine dayanmayan duygulara değer veren anlayıştır. Altrüizm, bencilik’e karşıt olarak Fransız düşünürü...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...