Biçimcilik (Formalizm) Nedir, Ne Demektir?

Biçimcilik (Formalizm) Nedir?
Biçimcilik (Formalizm) Nedir?

Biçimcilik nedir ya da formalizm nedir sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür: Biçimcilik ya da formalizm, biçim’i ya da form’u öz’den üstün tutan öğretilerin genel adıdır.

Antik Çağ Yunan düşünürü Aristoteles‘in mantığında ve metafiziğinde, Alman düşünürü Kant‘ın ahlak felsefesi anlayışında, gene Alman filozof Herbart‘ın estetiğinde biçimcilik anlayışını görmek mümkündür.

Sanat alanında “sanat, sanat içindir” görüşü de biçimcilikci bir görüştür; çünkü sanatsal biçimcilik’i düşünsel öz’e üstün tutar. Bu düşünceye göre, sanat, biçim’dir. Herbart da estetiğinde güzeli biçimde bulmaktadır. Burjuva toplumunun soyut sanat anlayışı, kübizm, gerçeküstücülük, dadaizm, pürizm, fovizm vb. hemen bütün sanat akımları biçimcidirler ve sanatın özsel niteliğini yadsıyarak biçimi üstün tutarlar.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer Yıldırım

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*