Nicelikten Niteliğe Geçiş Yasası Nedir?

felsefe Nedir

Eytişimsel ve tarihsel özdekçiliğin saptadığı üç evrensel yasadan biri. Eytişimsel ve tarihsel özdekçiliğin saptadığı bu yasa da öbür ‘karşıtların birliği ve savaşımı yasası’yla ‘yadsımanın yadsınması yasası (olumsuzlamanın olumsuzlanması yasası N.) gibi doğada, toplumda ve bilinçte; bunların tüm süreçlerinde geçerlidir, bu yüzden evrenseldir.

Gerçekte bu üç yasayı da keşfeden Alman düşünürü Hegel’dir, ne var ki her üç yasayı da gizemselleştirmiş ve soyutlamıştır. Bu yasaları nesnel gerçekliğin bir yansıması olarak gören ve saptayan eytişimsel ve tarihsel özdekçilik olmuştur. Eytişimsel özdekçi felsefe bu üç evrensel yasayı nesnel gerçekliği bilmenin ve onu dönüşüme uğratmanın yasaları olarak yeniden düzenlemiştir. Özellikle bu yasaların toplumsal gelişmede değişen koşullara göre özgül biçimler aldıklarının saptanması, tümüyle eytişimsel özdekçi felsefenin ürünüdür. Örneğin niceliksel ve niteliksel değişimler görelidir, kimi özellikler bakımından niteliksel olan değişmeler başka özellikler bakımından niceliksel olabilir; anamalcılık tekelci anamalcılığa dönüşmüştür, bu değişme kimi özellikler bakımından nitelikseldir, ama kimi özellikler bakımından nicelikseldir, çünkü anamalcılık niteliği değişmemiştir. Bu örneklerde görüldüğü gibi bu evrensel yasanın çeşitli koşullardaki çeşitli özgül biçimleri eytişimsel özdekçi felsefe tarafından incelenmiş ve saptanmıştır. Bu yasa, kısaca, ‘nicelikten niteliğe geçiş’ deyimiyle de nitelenir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*