Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Viyana Çevresi Filozofları

Mantıkçı pozitivizm, Viyana’da bir araya gelen bir grup felsefeci ve bilim adamının düşünsel arayışları neticesinde şekil almış bir felsefî yaklaşım olarak belirlenebilir. Viyana Çevresi olarak anılan bu topluluğun faaliyetleri, 1920’lerin başından 1930’ların ortalarına kadar yayılır. […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Aristotelesçilik (Aristoculuk) Nedir, Ne Demektir?

(Os. Aristotalisiyye, Fr. Aristotelisme, Al. Aristotelismus, İng. Aristotelianism). Aristotelesçilik, Plantonculuğa paralel olarak, aynı zaman dönemleri içinde gelişen bir felsefi eğilimdir. Yeni bir dünya görüşü arayışı içinde Rönesans felsefesinin Platon’a ve Aristoteles’e yönelmesi şaşırtıcı değildir. Her ikisi de […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Rasyonalizmin Doğuşu, Rasyonalizmin Ortaya Çıkışı

17. yüzyılda Avrupa’daki en önemli filozofların çoğu aynı zamanda başarılı birer matematikçi idi. Fransa’da Rene Descartes ve Blaise Pascal aynen Gottfried Leibniz‘in Almanya’da yaptığı gibi matematiğe önemli katkılar yaptılar. Matematiğin akıl yürütme yönteminin bizim dünyayla ilgili bilgilerimizin tümünü nasıl edindiğimiz […]

Fotoğraf yok
Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Rönesans Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı

17. yüzyıl felsefesi Batı ekseninde gerçekleşir. Rönesans ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmış ve burada ilk örneklerini vermiştir. Rönesans’ın ortaya çıkışıyla ilgili birden çok etkenden bahsedilmektedir. İslam coğrafyasından yapılan çeviriler, coğrafi keşifler, ekonomik faaliyetler ve siyasal […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Platonculuk Nedir, Ne Demektir?

Yunan ve Latin düşüncesine ait eserlere yönelik çeviri etkinlikleriyle başlayan Hümanizm hareketi İlk Çağ düşünürlerinin eserlerini çevirme işine özellikle 15. yüzyılda yoğunlaştı. İlk dikkat çeken eserler de Platon’unkilerdi. Öncü Platonculardan biri olan Plethon, Cosimo de Medici’nin desteği ile Floransa’da […]