Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Rönesans, bir çok seslilik ortamında hem Antik Çağ Yunan kültür hazinesinin yeniden keşfi hem de...
Rönesans’ın felsefe alanındaki hümanist nitelikli bir başka önemli yönelimi Aristoteles’i yeniden keşfetmek olmuştur. Aristoteles’in eserleri,...
Yunan ve Latin düşüncesine ait eserlere yönelik çeviri etkinlikleriyle başlayan Hümanizm hareketi İlk Çağ düşünürlerinin...
Hümanizm; insan aklını, etik ve adalet kavramlarını temel alan, teorik ve pratik alanda insani değer...
Rönesans, Modern Çağ ya da 15. – 17. yüzyıl felsefesi dönemine kadar büyük Yunan filozofu Aristoteles‘in...
‘Modern Felsefe’ yaygın olarak 17. ve 18. yüzyıl felsefelerini tasvir eden bir terim olarak kabul...
Batı kapitalizminin gelişim dinamikleri bağlamında, Rönesans, reformasyon ve modernite önemli bir yer tutar. Din ve...
Fransa’da edebiyat alanında Montaigne (1533-1592) Fransız Rönesansına Denemeler’iyle katkıda bulunmuştur. Kitaplarının konusu kendisi yani insandır....
Mantıkçı pozitivizm, Viyana’da bir araya gelen bir grup felsefeci ve bilim adamının düşünsel arayışları neticesinde...
20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri – Felsefenin problemlerine yeni açıklamalar getirilen dönemdir. – Felsefede uzmanlaşmaların...
Yeni Platonculuk ya da Neoplatonizm, Plotinus’un çalışmalarıyla başlayan ve İmparator Justinyan’nın Platon’un Akademia’sını M.S. 529’da...
Aristotelesçilik, Plantonculuk ile paralel bir izlenimde, aynı zamansal süreç içinde gelişen bir felsefi eğilimdir. Yeni...
Her dönemde felsefenin etkilendiği ve etkilediği alanlar bulunur. 15-17. yüzyıl felsefesini de bilim etkilemiştir. Bu...
SKOLASTİK DÜŞÜNCE Skolastik, 2. yüzyıl ila 15. yüzyıl arasında hâkim olan felsefe için, yani Hristiyan felsefesi...
17. yüzyılda Avrupa’daki en önemli filozofların çoğu aynı zamanda başarılı birer matematikçi idi. Fransa’da Rene Descartes ve Blaise...
Rönesans’ta öne çıkan felsefi akımlardan birisi Stoacılıktır. Örneğin Petrarca, Stoacılardan etkilenerek söylemlerinde bu akımın görüşlerini...
17. yüzyıl felsefesi Batı ekseninde gerçekleşir. Rönesans ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmış ve burada ilk...
Platonculuk, Platon’un ve izleyicilerinin nesnel idealist öğretisidir. Platonculuk ayrıca İdealcılık, Türcülük ve Akademi Öğretisi olarak...
12
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...