felsefe Nedir
Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Modern Felsefenin Tarihçesi

‘Modern Felsefe’ yaygın olarak 17. ve 18. yüzyıl felsefelerini tasvir eden bir terim olarak kabul edilmektedir. Modern felsefe, 17. ve 18. yüzyılda gelişmiş olan akımları, felsefi düşünüşü ve olayları da içine dâhil eden ve içerisinde […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Rönesans, Reformasyon ve Modernite

Batı kapitalizminin gelişim dinamikleri bağlamında, Rönesans, reformasyon ve modernite önemli bir yer tutar. Din ve felsefenin, Kilise ve devletin ayrışması, Batı toplumlarında Katolik Kilisesi’nin merkezi otoritesinin ve çeşitli krallıklar üzerindeki etkisinin azalmasına paralel bir seyir […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Avrupa Rönesansında Edebiyat ve Felsefe

Fransa’da edebiyat alanında Montaigne (1533-1592) Fransız Rönesansına Denemeler’iyle katkıda bulunmuştur. Kitaplarının konusu kendisi yani insandır. Yazar, dünyayı algılama ve değerlendirme biçiminin insanın kendisiyle kısıtlı ve değişken olduğunu vurgular. Bunu Que sais-je? (Ne biliyorum?) sorusuyla ifade […]

Viyana Çevresi
Felsefe Akımları

Viyana Çevresi Filozofları

Mantıkçı pozitivizm, Viyana’da bir araya gelen bir grup felsefeci ve bilim adamının düşünsel arayışları neticesinde şekil almış bir felsefî yaklaşım olarak belirlenebilir. Viyana Çevresi olarak anılan bu topluluğun faaliyetleri, 1920’lerin başından 1930’ların ortalarına kadar yayılır. […]

felsefe Nedir
Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri ve Temel Özellikleri

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri – Felsefenin problemlerine yeni açıklamalar getirilen dönemdir. – Felsefede uzmanlaşmaların olduğu dönemdir. – Felsefenin yeni yöntemler kazandığı dönemdir. – Felsefenin alanlarında derinleşilen dönemdir. – Felsefede yeniana akımların oluştuğu dönemdir. – […]

Yeni Platonculuk Nedir?
Felsefe Akımları

Yeni Platonculuk, Neo Platonizm Nedir, Ne Demektir?

Yeni Platonculuk ya da Neoplatonizm, Plotinus‘un çalışmalarıyla başlayan ve İmparator Justinyan’nın Platon‘un Akademia‘sını M.S. 529’da kapatmasıyla biten Platonik felsefe sürecini tanımlamak için kullanılan modern terimdir. Yeni Platonculuk, İskenderiye’de Ammonius Sakkas tarafından ortaya atılmıştır. Bu yüzden […]

Aristotelesçilik Nedir?
Felsefe Akımları

Aristotelesçilik, Aristoculuk Nedir?

Aristotelesçilik nedir sorusuna şöyle yanıt vermek mümkündür: Aristotelesçilik, Plantonculuk ile paralel bir izlenimde, aynı zamansal süreç içinde gelişen bir felsefi eğilimdir. Yeni bir dünya görüşü arayışı içinde Rönesans felsefesi, Platon’a ve Aristoteles’e yönelmiş ve her ikisi […]

Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Modern Çağ’da Ortaya Çıkan Konular ve Görüşler Nelerdir?

Her dönemde felsefenin etkilendiği ve etkilediği alanlar bulunur. 15-17. yüzyıl felsefesini de bilim etkilemiştir. Bu dönem felsefesini açıklayabilmek için dönemin öne çıkan hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe ve hukuk felsefesi gibi konulara değinilmesi gerekir. Hümanizm […]

Skolastik Düşünce ile Modern Düşüncenin Farkları
Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Modern Düşünce ile Skolastik Düşüncenin Temel Farkları Nelerdir?

Skolastik, 2. yüzyıl ila 15. yüzyıl arasında hâkim olan felsefe için, yani Hristiyan felsefesi için kullanılan terimdir. Bu terimin sözcük anlamı “okul felsefesi”dir. Bu dönemin sonunda Hristiyanlığı anlatmak, açıklamak ve yaymak için açılan üniversiteler, skolastik felsefenin […]