Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesi

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Türk eğitim tarihinin en önemli düşünürü ve eylem insanıdır. 1908’den sonra dersleri,...
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu yazı hayatının ilk yıllarından başlayarak sonuna kadar Türkiye’de özellikle güncel eğitim problemleriyle...
Prens Sabahattin’in görüşleri çerçevesinde istenilen toplumsal değişmenin merkezinde eğitim bulunmaktadır. Onun toplumsal kurtuluş reçetesi, sosyal...
Analitik eğitim felsefesi, eğitim felsefesinin bir başka türü ya da şeklini ifade eder. Analitik eğitim...
Klasik eğitim felsefesinde temel yaklaşımlardan birisi, kültürel yaklaşım olarak adlandırılır. Kültürel yaklaşım, kültürden yola çıkar...
Waldorf yaklaşımı ilk olarak Rudolf Steiner tarafından 1919 yılında Almanya’da ortaya çıkmıştır. Steiner çocukların hem...
Çocuk büyütmek, yetiştirmek anlamına gelen Paideia (pais, paidos) Eski Yunanaca kökenlidir (Adler ve Isaacs, 1983)....
Brockwood Park Okulu, 1969 yılında Hintli filozof ve eğitimci Jiddu Krishnamurti tarafından Londra yakınlarında kurulmuştur...
Dalton okulları ismini Helen Parkhurst’un 1919’da kurduğu ve öğrenciler için hazırladığı Dalton Öğretim Planı’ndan almaktadır....
İtalya’nın ilk kadın tıp doktoru, pedagogu ve antropoloji profesörü olan Dr. Maria Montessori (1870-1952), Roma...
Politeknik sözcüğünün kullanımı antik Yunancaya kadar gitmektedir. Poli öneki “çok” anlamına gelmektedir. Teknik sözcüğü ise...
Postmodernizm bir eğitim felsefesi olmaktan çok siyasal, sosyal, ekonomik çok geniş bir alana yönelmesi nedeniyle...
Pozitivist felsefeye göre eğitimin amacı, insanları modern bilimi temel alan, batıl inançları ve metafiziksel spekülasyonları...
Eğitim felsefesi; eğitimin hangi amaçları gerçekleştireceği, bu amaçları gerçekleştirmek için hangi içeriğe sahip olacağı, içeriğe...
İnsan davranışlarının iki ana kaynağı vardır. Bunlardan birincisi doğuştan getirilenler, ikincisi ise sonradan kazanılanlardır. Eğitim...
Toplumsal bir varlık olarak insan, çevresiyle etkileşmek, diğer insanlarla sağlıklı bir iletişim içinde olmak durumundadır....
Felsefe tarihinde değerler konusunun Eski Yunanlılar döneminden başlanarak günümüze kadar çeşitli felsefelere göre ele alındığı...
Başlama zamanı önemli olan değer eğitiminin öncelikle erken yaşlarda ailede başlatılması gerekir. Daha sonra bu...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...