Eğitim Felsefesinde Realizm Nedir?

İdealizme karşıt bir görüştür; dış dünyanın algılarımızdan bağımsız olarak var olduğu savına dayanır.

Realizmin Eğitim Anlayışı

Bu görüşe göre var olan her şey gerçektir.

Dış dünyanın insan algılarından bağımsız olduğu varsayımından hareket eder.

Maddenin varlığına olan inanç temeldir. (Asıl olan maddedir) Evreni madde ve somut olanlarla açıklarlar.

İnsanlar, akıl ve muhakeme güçleriyle dünyayı bilirler. Var olan her şey doğadan gelir ve doğanın kanunlarınca idare edilir.

İnsan davranışları bu doğa kanunlarına uygunluğu ölçüsünde akılcıdır.

Bir fikir ya da inancın doğruluğu, dile getirdiği nesne ya da olgunun var olmasına bağlıdır.

Bilginin kaynağı yaşanan çevredir. Nesnellik düşüncesine dayanır.

Toplumsal değerleri koruma ve yeni kuşaklara aktarma esastır. Bu aktarma ile gençlerin akıllarını kullanma yetenekleri geliştirilir.

İdealizmde olduğu gibi konu alanını merkeze alan program tasarımları benimsenir.

Akla bağımlı olması nesnel olmasını sağlar.

İdealist görüşe karşıt olarak oluşturulmuş bir görüştür.

Bilgi doğuştan değildir sonradan elde edilir.

Bilimsel yöntem, deney ve gözlem kullandığı yöntemdir.

Yön verdiği eğitim felsefesi daimicilik ve esasiciliktir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf “Eğitim Sosyolojisi” Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Prof. Dr. Hüseyin Akyüz – Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma; Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*