Felsefeye Giriş

Bilgi Türleri: Sanat Bilgisi Nedir?

Sanat, insanın doğada olmayan bir şeyi var etmesi, üretmesidir. Sanat üretiminin amacı, teknik üretimden farklı olarak pratik fayda değil, “güzellik” ve “estetik haz”dır. Sanat bilgisine ulaşılırken, akıl, düşünme gibi bilgi aktlarının yanı sıra, düş gücü, sezgi gibi bağlar […]

Felsefeye Giriş

Bilgi Türleri: Teknik Bilgi Nedir?

İnsan doğayı değiştirirken alet yapar ve kullanır. İşte alet yapmak için gereken bilgi, teknik bilgidir. Bu bilgi türü adını “beceri” anlamına gelen yunanca “techne (tekne)” sözcüğünden almaktadır. Teknik bilgi, tarihsel süreç içerisinde üç farklı aşama geçirmiştir: Alet teknolojisi, Makine […]

Felsefeye Giriş

Bilgi Türleri: Dini Bilgi Nedir?

Din; Tanrı’yı, evreni, toplumu ve insanı açıklayan inanç sistemidir. Bir inanç sistemi olarak din, Tanrı inancına dayanır ve hem insanın iç yaşamını, hem de toplumsal yaşamı düzenler. Dini bilgi, bilenle bilinen arasındaki bağın, itikatla, inançla […]

Felsefeye Giriş

Bilgi Türleri: Gündelik Bilgi Nedir?

Gündelik bilgi, adından da anlaşılacağı üzere gündelik yaşamın içinde geçerli olan ve kazanılan, insanın pratik ihtiyaçlarını en kolay ve kısa yoldan karşılamak düşüncesi ile ortaya çıkan bilgi türüdür. İnsan varoluşunun başından bu yana insanlar gündelik […]

Felsefeye Giriş

Felsefenin Yararı Nedir?

Felsefenin yararı veya gerekliliği onun toplumsal-kültürel işlevi ve felsefenin tarihsel gelişimi ile ilgili olarak birkaç şey söylemek gerekir. Mongolfier kardeşler icat etmiş oldukları balonla ilk uçuşlarını yapmak istedikleri sırada gösteriyi izlemek için meydanda toplanan seyirciler […]

Felsefeye Giriş

Yunan Felsefesinin Doğuşu

Milattan 500-600 yıl öncelerinde İran devleti Avrupa’yı da hâkimiyeti altına alıp etkinliğini yaymaya çaba harcamıştır. Bu girişimleri, özgürlük aşığı küçük bir ulus olan Yunanların direnişi ile karşılaştı. Yunanlar İranlıların çok güçlü donanmasını yok etmeyi ve […]

Felsefeye Giriş

Felsefe-Bilim İlişkisi: Ortak Özellikler

Felsefe bilimle çeşitli ortak özellikler paylaşır: a) Her ikisi de genel olarak akıl adına konuşurlar ve kendilerini akla dayanan gerçeklerle haklı kılmaya çalışırlar, b) Her ikisi de kavram ve soyutlamalar kullanarak ilke ve yasalara varmak isterler, genellemeler […]

Felsefeye Giriş

Felsefenin Belli Başlı Disiplinleri

Sitemizde ele alacağımız belli başlı felsefe disiplinlerini ve bunların özel ilgi alanları ve problemlerini de burada saymış olacağız. Bunlar sırasıyla; bilgi teorisi veya bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi veya ontoloji, sonra sırasıyla birer değer […]

Felsefeye Giriş

Değerler Felsefesi

Buradan felsefenin bilimin ele almadığı iyi veya kötü, güzel veya çirkin gibi değerleri ele alan ve genel olarak “değerler felsefesi” veya “axiology” adıyla adlandırılan disiplininin kaynağı ve varlık gerekçesi ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi bu iki kavram çiftinden birincisi “ahlâk felsefesi”nin (etik), […]

Felsefeye Giriş

Felsefenin Genel Özellikleri Nelerdir?

Felsefe, kesin bilgiye ulaşmak için değil, sadece bilgileri severek aramaya yönelik bir düşünsel eylemler bütünüdür. Felsefede her soru, yeni bir cevaba; her cevap, heni bir soruya kapı açar. Buradan da anlaşılacağı üzere felsefede önemli olan, […]