Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Klasik Mantık

Çözümleyici çizelge ile önermeler denetlenirken yapılması gereken işlem sırasını şöyle gösterebiliriz: Çözümlenecek önermenin ana eklemi...
p V q gibi bir tikel evetleme önermesinin doğru olabilmesi p ya da q önermelerinden en...
Tümel evetleme önermesi, “ve” eklemi ile kurulan önermelerdir. Yani p Λ q gibi bir tümel evetleme önermesi çözümlenirken doğruluk...
Doğruluk tablosunda denetleme yapılırken, önermelerin sayısı arttıkça işlem yapmak zorlaşır. Daha önce belirttiğimiz gibi, tek...
Herhangi bir önermenin tutarlılığı denetlenirken, çözümleme kurallarının aynısı uygulanır. Çözümleme sonunda, yolların ucunda en az...
Bir önermenin geçerliliği denetlenirken, önermenin değili alınır ve değillenmiş hâli çözümlenir. Önermenin değillenmiş hâli çözümlendiğinde...
Çözümleyici çizelgede önermelerin denkliğini denetlemek için, önce verilen iki önerme birbirine karşılıklı koşul eklemi (⇔) ile bağlanır....
Çözümleyici çizelge ile çıkarımların geçerliliği de denetlenebilir. Bunun için, önce sonuç önermesinin değili alınır. Daha sonra...
Koşullu ve seçmeli önermelerin birleşmesinden oluşmuş kıyaslara ikilem denir. Büyük önerme, “ve” eklemiyle birleştirilmiş iki koşullu önermeden...
Sonucun aynısının ya da karşıtının anlam ve şekilde bakımından öncüllerde bulunduğu kıyaslara seçmeli kıyas denir. Seçmeli kıyaslarda...
Kıyaslar; basit kıyas, bileşik kıyas ve düzensiz kıyas olmak üzere üç başlıkta incelenebilir. KIYAS ÇEŞİTLERİ 1. BASİT KIYAS İki...
Klasik mantığın en temel konusu, çıkarımdır. Çıkarım, verilen önermelerden sonuç olarak yeni bir önerme çıkarmaktır. Daha önceki...
Döndürme nedir sorusu, mantık biliminin bir problemidir. Bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem, yüklemini de...
Terimleri aynı olan iki önermenin ya nitelik ya nicelik ya da hem nitelik hem nicelik...
Hatırlayacağınız gibi, tümel-tikel kavramları ve olumlu-olumsuz kavramları daha önce gördük. Hatırlamanıza yardımcı olmak maksadıyla bu...
Önerme nedir, sorusu, mantık ve felsefenin en değerli konularından birine dönüktür. Bu bağlamda önerme nedir sorusu şöyle...
Önerme nedir, sorusu, mantık ve felsefenin en değerli konularından birine dönüktür. Bu bağlamda önerme nedir...
Klasik mantıkçılar tanımlananı, ad veya nesne (eşya) olma durumuna göre de türlere ayırmışlardır. Nesne Tanımı Nedir? Hem neliği hem...
12
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...