Fotoğraf yok
Klasik Mantık

Delilli Kıyas Nedir?

Öncüllerle birlikte öncüllerin değilleri de veriliyorsa, bu kıyaslara delilli kıyas adı verilir. Örneğin; Kitap okumayana kızmak doğrudur. (Delili: Çünkü kitap okumayan hiçbir şey öğrenemez.) Ali kitap okumamıştır. (Delili: Çünkü Ali’nin söylediği şeyler tamamen tutarsızdır.) O hâlde […]