Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Klasik Mantık

İçlem bir kavramın içine aldığı bireylerin ortak özellikleri anlamına gelir. Bilgi verici bir tanım yapılacaksa,...
Doğru ve geçerli bir tanımda bulunması gereken koşullar şunlardır: 1. Tanım, tanımlanan bir özne ile tanımlayan...
Tanım, bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemidir. Bir şeyin ne olduğunun belirtilmesidir. Bu...
Beş tümel nedir, sorusu şöyle yanıtlanabilir: Porphyrios, “İsagoji” adlı eserinde, kavramların sıralanmasını beş tümel adı...
Kavramlar arası ilişkiler sıralanırken dört tür ilişkiden söz etmek mümkündür. Bu ilişkiler şu şekilde sıralanabilir:...
Her kavram hem içine aldığı nesneleri kapsar hem de onların ortak özelliklerini (niteliklerini) işaret eder....
Tümel bir kavramın sadece zihindeki bireylerinin ele alınmasına nelik adı verilir. Nelik, bir kavramın “ne olduğunu” gösterir....
Her önermede bir yüklenen kavram ile bir de yüklenilen kavram vardır. Bir önermede yüklenilen kavram...
Bir kavramın ifade ettiği nitelik eğer gösterdiği nesnede bulunuyorsa o kavram olumlu, gösterdiği nesnede bulunmuyorsa...
Kullandığımız her kavram bazen bir grubu, bazen de tek tek nesneleri ifade eder. Bu bağlamda...
Duyularla algılanan ve zihinde tasarlanan bir nesneyi ya da varlığı gösteren kavramlar somut kavram, nesnelerin oluş...
Eğer bir kavram aynı türe ait nesnelerin ortak özelliklerini ifade ediyorsa bu kavrama genel kavram adı verilir....
Örneğin insanın kafasında canlandırdığı para tasarımı kavram olarak adlandırılabilir. Peki, aynı kişinin kafasında canlandırdığı kavram...
“Klasik Mantık” denilince Aristoteles’in kurduğu mantık sistemi anlaşılır. Klasik mantık Afistoteles’in Organon adlı kitabına dayanır....
12
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...