Fotoğraf yok
Din Felsefesi

Tanrı’nın Varlığını Reddeden Görüşler

Tanrı’nın varlığını inkâr eden görüşe ateizm denir. Ateizm, Tanrı’nın varlığını inkâr etmekle beraber tüm dinlere, inançlara karşı çıkar. Ateizm, doğaüstü gücün varlığını reddeder. Bu nedenle ruha, cennete, cehenneme, ölümden sonraki hayata inanmazlar. Bu anlayışın temelinde materyalizm (maddecilik) düşüncesi yatar. […]

Fotoğraf yok
Din Felsefesi

Politeizm (Çok Tanrıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Birden çok Tanrı’nın var olduğunu savunan düşünsel görüştür. Birçok Tanrı’nın varlığı düşüncesini benimseyen inanca, politeizm denilmektedir. Politeizm sözlük anlamıyla birden çok tanrıya inanmak, tapınmak anlamlarına gelmektedir. Sözcük etimolojik açıdan, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir. […]