Din Felsefesi

Panenteizm (Diyalektik Teizm) Nedir, Ne Demektir?

Her şey Tanrı’dadır ve Tanrı ile evren bir değildir görüşüne sahip din felsefesi akımıdır. Bu anlayışa “Çift kutuplu Tanrı anlayışı” da denir. Tanrı’yı soyut, mutlak ve değişmez gibi yönleriyle evrenin üstünde (aşkın); somut, göreli ve […]

Din Felsefesi

Panteizm (Tüm Tanrıcılık, Kamu Tanrıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kılan anlayıştır. Doğayla tanrıyı özdeş kılan öğretilerin genel adıdır. İngiliz düşünür Toland’ın 1705 yılında önerdiği panteizm terimi Türkçemize kamutanrıcılık ya da doğatanrıcılık, heptanrıcılık ve tümtanrıcılık sözcükleriyle çevrilmiştir. Bu […]

Din Felsefesi

Deizm (Yaradancılık) Nedir, Ne Demektir?

Deizm veya Yaradancılık, tüm dinleri reddeden; fakat bir yaratıcı gücün var olduğunu kabul eden inanç sistemidir. Vahiy ya da bir kilise öğretisi aracılığıyla edinilmiş her türlü dinsel bilgiye karşı çıkan buna karşılık belirli bir dinsel […]

Din Felsefesi

Politeizm (Çok Tanrıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Birden çok Tanrı’nın var olduğunu savunan düşünsel görüştür. Birçok Tanrı’nın varlığı düşüncesini benimseyen inanca, politeizm denilmektedir. Politeizm sözlük anlamıyla birden çok tanrıya inanmak, tapınmak anlamlarına gelmektedir. Sözcük etimolojik açıdan, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir. […]

Din Felsefesi

Monoteizm (Tek Tanrıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Yalnızca tek bir Tanrı’nın var olduğunu savunan görüştür. İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varmasıdır. Ayrıca evreni, doğayı ve […]

Din Felsefesi

Tanrı’nın Varlığını Kabul Eden Görüşler

Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı’nın varlığına inanmaya, teizm, yani Tanrıcılık denir. Bu bağlamda, teizm farklı inanç sistemlerinde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki bağlantılarda, teizmin etkisi ile ortaya çıkan dini […]

Din Felsefesi

Tanrının Varlığının Dinsel Deneyim Kanıtı, Dinî Deneyim Nedir?

Ontolojik, kozmolojik ve teleolojik kanıtlar, dışımızdaki dünyadan hareket ederek Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışmıştır. Oysa bu kanıt, inanan bir varlık olan insanın deneyimlerinden hareketle, sorunu inceler. Bu nedenler deyim tam yerini bulmasa da bu kanıta “dini tecrübe […]

Din Felsefesi

Tanrının Varlığının Ahlaki Kanıtları

Ahlaki kanıt üzerinde tartışmanın kökeni yine Platon’a kadar gitmektedir. O noktadaki görüş gerçek ve doğru olanın muhakkak “İyi Formunda” olmasıdır. Bazı kişiler bu tarz bir kanıt üzerinde filozofların değil sade halkın durduğunu ileri sürmektedirler. Bu […]