Agnostisizm
Din Felsefesi

Agnostisizm, Bilinemezcilik Nedir?

Agnostisizm, Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüştür. Bu sebeple bilinmezcilik ya da bilinemezcilik olarak da adlandırılmaktadır. Agnostisizm akımının takipçilerine agnostik veya bilinemezci denir. Agnostisizm, teolojik anlamda Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Tanrı’nın Varlığının Bilinemeyeceği Görüşleri (Agnostisizm)

Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüştür. Bu anlayışa göre, biz Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu ispatlayamayız. Bu yüzden Tanrı vardır veya yoktur diyemeyiz. İlk temsilcisi Protagoras’dır. Ona göre, tanrılar hakkında bilgi edinmemizi engelleyen birçok şey vardır. […]

Ateizm Nedir?
Din Felsefesi

Ateizm Nedir, Ne Demektir?

Ateizm nedir sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür: Ateizm, tüm Tanrılara ve ruhsal varlıklara karşı geliştirilmiş metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır. Ateizm, Tanrı’nın varlığını yadsıyan […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Tanrı’nın Varlığını Reddeden Görüşler

Tanrı’nın varlığını inkâr eden görüşe ateizm denir. Ateizm, Tanrı’nın varlığını inkâr etmekle beraber tüm dinlere, inançlara karşı çıkar. Ateizm, doğaüstü gücün varlığını reddeder. Bu nedenle ruha, cennete, cehenneme, ölümden sonraki hayata inanmazlar. Bu anlayışın temelinde materyalizm (maddecilik) düşüncesi yatar. […]

Panenteizm Nedir?
Din Felsefesi

Panenteizm (Diyalektik Teizm) Nedir, Ne Demektir?

Panenteizm, “Her şey Tanrı’dadır, Tanrı ile evren bir değildir; çünkü Tanrı, evrene aşkındır.” görüşüne sahip din felsefesi akımıdır. Bu anlayışa “Çift kutuplu Tanrı anlayışı” da denir. PANENTEİZMİN TANRI ANLAYIŞI Panenteizm Tanrı’yı soyut, mutlak ve değişmez […]

Panteizm
Din Felsefesi

Panteizm Nedir? Tüm Tanrıcılık, Kamu Tanrıcılık

Panteizm, Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kılan ve kabul eden anlayıştır. Panteizm ayrıca tüm tanrıcılık ve kamu tanrıcılık adlarıyla da bilinmektedir. Panteizm, doğayla tanrıyı özdeş kılmaktadır. Bu bağlamda doğa ile tanrıyı bir tutan […]

Politeizm Nedir?
Din Felsefesi

Politeizm (Çok Tanrıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Politeizm, birden çok Tanrı’nın var olduğunu savunan düşünsel görüştür. Birçok Tanrı’nın varlığı düşüncesini benimseyen inanca, politeizm denilmektedir. Politeizm sözlük anlamıyla “birden çok tanrıya inanmak, tapınmak” anlamlarına gelmektedir. Sözcük etimolojik açıdan, Yunanca poly (çok) ve theoi […]

Monoteizm Nedir?
Din Felsefesi

Monoteizm (Tek Tanrıcılık) Nedir?

Monoteizm, yalnızca tek bir Tanrı’nın var olduğunu savunan görüştür. Monoteizm, insanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varmasıdır. Ayrıca evreni, […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Tanrı’nın Varlığını Kabul Eden Görüşler

Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı’nın varlığına inanmaya, teizm, yani Tanrıcılık denir. Bu bağlamda, teizm farklı inanç sistemlerinde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki bağlantılarda, teizmin etkisi ile ortaya çıkan dini […]