Felsefe hakkında her şey…

Girişimcilerin Fonksiyonları Nelerdir?

26.04.2020
6.883
Girişimcilerin Fonksiyonları Nelerdir?

Toplumda girişimci rolünü oynayan kimselerin yüklendikleri işlerin bütünü girişimcilerin fonksiyonları olarak adlandırılır.

Girişimci, her alandaki yeniliği başlatan kişi olduğu gibi yeniliklerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi de onun karar ve uygulamaları sonucunda gerçekleşir.

Bu karar ve uygulamaları yönlendiren girişimci kültür ve zihniyetinin oluşumunda, bu kişilerin girişimci olmadan önceki uğraşıları, eğitim düzeyleri gibi toplumsal ve ekonomik nitelikleri ile bireysel özellik ve davranış boyutları etkili olur.

Çağdaş bir girişimcinin yerine getirmesi beklenen fonksiyonlar şöyle sıralanabilir:

GİRİŞİMCİNİN FONKSİYONLARI

Yeni mal ve hizmet üretmek veya bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitelerini yükseltmek

Girişimciler yeni mal ve hizmet üreterek ya da bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitesini yükselterek piyasaya katkıda bulunurlar.

Örneğini cep telefonları iletişim hizmetine kolaylık amacıyla piyasaya çıkarılmış, ilk yıllarda sadece konuşmak ve mesajlaşmak için kullanılırken bugün çok sayıda yeni özellikler eklenmiştir.

Önceki yıllarda tek çeşit hatta tek marka diş macunu kullanılırken günümüzde değişik özellikte, daha güçlü korumalı çeşitleri mevcuttur.

Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek

Girişimciler bazen yeni mal ve hizmetleri üretmek yerine, eskiden beri üretilmekte olan bir kısım mal ve hizmetlerin üretim yöntemlerini veya pazara sunuş biçimlerini değiştirmek suretiyle büyük kârlar sağlayabilirler.

Örneğin, Amerikalı otomobil endüstri kralı Henry Ford, o güne kadar tek tek yapılan otomobillerin üretiminde akan iş şeridi ve montaj hattını kullanıp seri üretimi gerçekleştirmesi sonucu çok büyük kârlar sağlamış ve otomobil endüstrisinde önderlik fonksiyonunu yüklenmiştir.

Endüstride yeni organizasyonlar kurmak

Girişimciler belirli bazı örgütlenmelere giderek gerek örgütsel ve gerekse çevresel yapıyı değiştirir.

Örneğin; ekonomide birden bire tekellerin ortaya çıkması, kartel, konsern, tröst, konsorsiyum, korner, pool, ring, füzyon, holding, merger vb. çeşitli işveren birliklerinin girişimciler veya işletmeler arası anlaşmalar ve birlikler şeklinde belirmesi bu duruma uygun düşen oluşumlardır.

Girişimcilerin örgütlenerek çeşitli işletme birliklerini kurmalarının temel amacı, piyasaya hakim olmak ve bu yolla kazançlarını mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmaktır.

Yeni pazarlara ulaşmak

Girişimciler ülke içinde ve dışında yeni pazarlar bularak ve pazar paylarını genişleterek mal ve hizmet satışlarını arttırmayı amaçlar. Bunun için de değişik çözüm yolları ararlar.

Örneğin; tüketicilerin satın alma güçlerini yükseltici çabalara girişmek, ekonomik kalkınmayı sağlamak ve gelir dağılımını daha dengeli hale getirmek için mevcut engelleri kaldırmak bu yollardan bazılarıdır.

Ham madde ve benzeri maddelerin sağlanabileceği yeni kaynaklar bulmak

Girişimciler ülke içinde veya dışında üretim koşullarını değiştirecek ham madde kaynakları bulup denetimleri altında toplarlar.

Petrol ve petrol ürünlerini, demir ve çelik madenlerini ele geçirme mücadeleleri bunların belli başlı örneklerini oluşturur. Bu çeşit kaynakları denetimi altına alan şirket veya girişimciler rakiplerine oranla daha büyük karlar sağlarlar.

Yukarıda sayılanların dışında ayrıca günümüz girişimcilerinin üstlendikleri ve yerine getirdikleri bazı fonksiyonlar bulunmaktadır. Bunlardan başlamaları şunlardır:

  1. Bir iş fikrini ve düşünceyi işletme girişim haline getirerek üretim ve pazarlama yapmak
  2. Başkalarının göremediği fırsatlardan yararlanmak
  3. Yeni ve potansiyel pazarlar oluşturmak
  4. Yeni teknoloji geliştirerek mal ve hizmet üretmek
  5. Yeni potansiyel kaynakların üretimde kullanılarak insanlığın hizmetine sunulmasını sağlamak
  6. İş hayatında değişimi sağlamak
  7. İşsizliğin azaltılmasını ve istihdamın artırılmasını sağlamak
  8. Ekonomik gelişme ve kalkınmayı sağlamak

Girişimcilerin fonksiyonları genel olarak değerlendirildiğinde girişimlerin toplum açısından yarattıkları faydanın ilk olarak yeni iş fikirlerinin doğması ve gelişmesi alanında olduğu görülmektedir.

Girişimciler iş hayatında ve piyasadaki boşlukları, fırsat ve potansiyelleri değerlendirerek ekonomik katkı sağlarlar. Aynı zamanda üretecekleri mal ve hizmetleri farklı kesimlerin beğenisine sunarak potansiyel pazarlar oluşmasının da önünü açarlar.

Girişimcilerin kör paylarını artırabilme güdüsüyle ürünlerinde yenilikler yapma ihtiyacının doğması onları yeni teknolojiler kullanmaya teşvik eder bu da mevcut teknolojinin gelişmesine yardımcı olur.

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1” Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...