Felsefe hakkında her şey…

İletişim nedir?

06.12.2022
697
İletişim nedir?

İletişim, mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir. İletişim katılanların bilgi yaratıp karşılıklı bir anlamaya ulaşmak amacıyla bu bilgiyi birbirleriyle paylaştıkları bir süreçtir (Mutlu, 1995: 168).

İletişimle ilgili tanımları artırmak mümkündür ancak zaman, mekân ve niyet gibi soruları içeren bir tanım vermek gerekirse şöyle diyebiliriz: Belli bir coğrafyada ve belirli bir zaman diliminde bir grup, topluluk veya toplumda insanlar arasında duygu, düşünce, bilgi ve deneyimlerin paylaşılma sürecine iletişim denir.

İletişim Fransızca ve İngilizce dillerinde yazılışları aynı söylenişleri farklı olan “communication” kavramı köken olarak Latincedeki “communicatio” sözcüğüne dayanır. Communication kavramının kökeninde yine Latincedeki “communis” kavramı vardır. Communis, benzeşenlerin oluşturduğu ortaklık ya da topluluk anlamına gelir (Oskay, 1992: 15) ve ticaretin gelişmeye başladığı 14. yüzyılda “ticaret ve ilişkiler” anlamında kullanılarak hayli farklı bir anlamda kullanılır. Daha sonraki yüzyıllarda ulaşım ve haberleşmedeki gelişmelere de paralel olarak, “birçok kişiye ya da nesneye ait olan ve ortaklaşa yapılan” anlamında kullanılan bu kavramdan hareketle, özünde yalın bir ileti alışverişinden çok toplumsal nitelikli bir etkileşimi, değiş tokuşu ve paylaşımı (Zıllıoğlu, 1996: 3) vurgulamada kullanılmaya başlanır.

İletişim tarihsel süreç içerisinde topluluk veya toplumda ortak yapılandan aynı anlam yükleme ve bir etkileşim sürecini anlatmada kullanmaya evrilir.

İletişim, herkesin bildiği ve gündelik yaşamında deneyimlediği ancak tanımlaması kolay olmayan bir olgudur; çünkü iletişim bir taraftan pek çok disiplin içerisinden çalışma yapılan bir alandır ve farklı tanımları mevcuttur. Bunun da ötesinde kıta Avrupası ve Anglo-sakson sosyal bilim yapma geleneği içerisinde özellikle kitle iletişimi söz konusu olduğunda farklı bakış açılarıyla irdelenen bir olgu ve edimdir. Dolayısıyla her disiplinin ve farklı yaklaşımların uzlaştığı bir tanım vermek zordur.

“İletişim insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri bir süreçtir.” (Mutlu, 1995: 168).

İLGİLİ KONULAR:

Kaynak: İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ, s. 3-5, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2360

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...