Felsefe hakkında her şey…

Yönetici ve Girişimci Arasındaki Farklar ve İlişkiler

26.04.2020
6.025

Yönetici, kör ve riski başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal veya hizmet üretmek ve pazarlamak için üretim faktörlerini düzenli bir biçimde bir araya getiren ve böylece kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi amacına uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen kişidir.

Girişimci kavramı ise; iş adamı, iş bilen, patron, kendi işini kendi kurmaya çalışma çabası içinde bulunan anlamlarında kullanılmaktadır. Girişimci başkalarının göremediği fırsatları görüp onları birer iş fikrine dönüştürebilir. Ekonomik mal veya hizmet üretmek ve pazarlamak için üretim faktörlerini düzenli bir biçimde bir araya getirir, kör amacı güder ve girişimlerinin sonucu doğabilecek tüm risklere katlanır. Girişimciler, kendi girişimlerini kurdukları işletmelerin birer yöneticisi olabilirler ama her yöneticinin girişimci olmayacağı bir gerçektir. Yönetici çalışmalar sonucu ortaya çıkan riske katlanmaz, başka bir ifadeyle kör veya zararın sahibi değildir. Yönetici emeği karşılığı ücret, prim veya kürdan pay alarak işletmeyi saptanan amaçlara ulaştırmaya çalışır.

Yönetici, kendisine bağlı olarak çalışanların işlerini planlar, eş güdümleme ve kontrol araçlarını ön görür. Yönetici sadece emir vermekle kalmaz, emrindeki kişileri seçerek onlara işlerini öğretir ve her bakımdan geliştirerek teşvik eder. Yönetimi altındaki bireylere neyi, nasıl ve kiminle yapacağını, yetki ve sorumluluklarının ne olacağını açık ve kesin olarak bildirir. Aslında girişimci ile yönetici arasındaki farkların temelini oluşturan en önemli neden; yapısal ve konumdan kaynaklanan farklardır. Yani girişimcinin üretim faktörlerinin mülkiyetini elinde bulundurması ve taşıdığı risk alabilme sorumluluğudur. Bu açıklamalardan sonra iyi bir yöneticide bulunması gereken özellikleri şu şekilde açıklamak mümkündür:

  • İyi bir yönetici öncelikle mesleğini tam olarak bilmeli, işini ve çalışanlarını iyi tanımalı, zamanında ve doğru kararlar alabilmelidir.
  • Sorumluluk taşımalı, yerel ve evrensel koşulları iyi analiz edebilmeli, grup çalışmasını teşvik etmelidir. Hitabet, öğretme, yol gösterme, beden dilini anlama konularında başarılı olmalıdır.
  • Pragmatik olmalı, planlama ve düzen yöneticinin sorumluluğunda olmalıdır.

Girişimci ve yönetici arasındaki başlıca farkları şu şekilde açıklamak mümkündür:

  • Girişimci, ekonomik mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir şekilde bir araya getiren, kör amacı güden ve girişimlerinin neticesi doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir. Yönetici ise; kör ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal ve hizmet üretmek için veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip düzenli bir şekilde bir araya getiren ve böylece kurulan veya çalışmakta olan işletmeyi amacına uygun olarak çalıştırma sorumluluğunu üstlenen kişidir.
  • Pragmatik olmalı, planlama ve düzen yöneticinin sorumluluğunda olmalıdır. Girişimci ve yönetici arasındaki başlıca farkları şu şekilde açıklamak mümkündür. Girişimci, ekonomik mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir şekilde bir araya getiren, kör amacı güden ve girişimlerinin neticesi doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir. Yönetici ise; kör ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal ve hizmet üretmek için veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip düzenli bir şekilde bir araya getiren ve böylece kurulan veya çalışmakta olan işletmeyi amacına uygun olarak çalıştırma sorumluluğunu üstlenen kişidir. Girişimci değişikliklerle başarı sağlarken yönetici tam anlamıyla statükoya bağlı kalır. Girişimci olaylardaki fırsatları yakalarken yönetici problemleri görür. Yöneticinin işleri düzgün ve özenlidir. Girişimci ise yöneticinin sıraya sokacağı şeyleri yaratıLYönetici olmazsa işler yürümez Girişimci olmazsa yenilik olmaz.

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1” Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...