Felsefe.Gen.TR

Platon’un Eserleri

Platon’un Eserleri

Platon ardında, hemen hepsi diyalog biçiminde kaleme alınmış otuzun üzerinde eser bırakmıştır. Antik Çağ ya da Orta Çağ kaynaklarında kendisine göndermede bulunulup da günümüze erişmemiş olan hiçbir eseri yoktur (Copleston, 1998: 13).

Zaman içinde, Platon’un kendisine ait olmayıp ona atfedilen bazı sahte diyaloglar da yazılmışsa da Platoncu düşüncede ağırlıklı yeri olan eserlerin neredeyse tamamının Platon’a ait olduğunda kuşku yoktur.

Günümüze ulaşan eserlerinin öncelik sonralık sıralarını belirlemek güç olsa da gerek eserlerinde kullanılan dilin özellikleri, gerek düşüncelerinin gelişim seyri, gerek çeşitli kaynaklarda yer alan göndermeler göz önünde bulundurulduğunda onları belli bir biçimde gruplamak mümkündür.

Sokratik Dönem Eserleri

Gençlik yıllarında yazdığı ve hocası Sokrates’in etkilerini doğrudan yansıtan eserlerdir.

 • Savunma,
 • Kriton,
 • İon,
 • Lakhes,
 • Kharmides,
 • Euthyphron,
 • Lysis
 • Devlet’in 1. Kitabı

bu grupta yer alır.

"Devlet", Sokratik Dönem Eserlerindendir.

“Devlet”, Sokratik Dönem Eserlerindendir.

Geçiş Dönemi Eserleri

Hocasının etkisinden sıyrılarak kendi özgün görüşlerini geliştirmeye başladığı eserlerdir.

 • Protagoras,
 • Gorgias,
 • Menon,
 • Euthydemos
 • Kratylos

bu gruptadır.

"Gorgias", Geçiş Dönemi Eserlerindendir.

“Gorgias”, Geçiş Dönemi Eserlerindendir.

Olgunluk Dönemi Eserleri

Platon’un özgün felsefi görüşlerinin zengin bir dille kaleme alındığı ve Platoncu söylemin doruğuna ulaştığı eserlerdir.

 • Symposium,
 • Phaidon,
 • Devlet
 • Phaedrus

bu gruptadır.

"Phaidon", Olgunluk Dönemi Eserlerindendir.

“Phaidon”, Olgunluk Dönemi Eserlerindendir.

Yaşlılık Dönemi Eserleri

Platon’un öğretilerini çeşitli yönlerden sınamaya ve sorgulamaya giriştiği son dönem eserleridir.

 • Theaetetos,
 • Parmenides,
 • Sophist,
 • Devlet Adamı,
 • Philebos,
 • Timaios
 • Yasalar

bu gruptadır.

Dikkat: Bu sıralama Platon’un sadece başlıca eserlerini içermektedir ve kesin eserlerin sıralarını belirlemek hâlâ tartışmalı bir konudur.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM’ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 2., 3., 4. Sınıf “Felsefe Tarihi” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Osman serdar üstündağ dedi ki:

  Ömer bey aktardığınız bilgiler için teşekkür ederim

2005'ten beri...