Fotoğraf yok
Uncategorized

Kalıp Yargı Nedir?

Ön yargı ile ilişkili olarak ele alınması gereken önemli bir kavram kalıp yargıdır. Kalıp yargı, belirli sosyal grupların tüm üyeleri tarafından belirli özellikleri paylaştığı varsayılan bilişsel çerçevelerdir. Ön yargının üçlü bileşen tanımını kabul ettiğimizde, kalıp yargı […]

Fotoğraf yok
Uncategorized

Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi

Kadının Türk toplumundaki konumunu çözümleyebilmek için öncelikle Türkiye’de kadın hareketinin gelişimine bakmakta yarar vardır. Türkiye’de kadın hareketi, 1910-1920 arasını kapsayan birinci dönem ve 1980’lerden günümüze kadar olan dönem olmak üzere iki dönem hâlinde incelenir. Bu […]