Felsefe hakkında her şey…

Girişimci Kimdir?

26.04.2020
1.537

Girişimci, insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekonomik mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilebilmesi için üretim faktörlerini bir araya getiren kişi olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre ise girişimci; risk ve belirsizlik ortamında yeni iş imkânlannı üretebilmenin yanında fırsatları, kaynakları ve kazancı arttırarak büyüyebilmek için kullanabilen kişi olarak ifade edilmektedir.

Girişimcinin faaliyetlerindeki asıl hedef kör elde etmektir. Girişimci, bir yandan risk altına girmekte diğer taraftan üretim faktörlerini temin ederek işletmektedir. Bu nedenle girişimcide yöneticilik özelliklerinin de bulunması gerekir. Girişimci bir ayakkabı satıcısı ya da tamirci olabileceği gibi fabrika ya da holding kuran kişi de olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, girişimcinin temel unsurlarını oluşturan konuların “başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp bunları birer iş fikrine dönüştürebilmesi” ve “risk almaya yatkın” olmasıdır. Ancak, girişimcilik ile para sahipliğinin birbirinden kesinlikle ayrılması gerekmektedir. Çünkü girişim kavramı, paranın varlığından çok yeni ürün ve üretim tekniklerini, geniş bir vizyonu veya değişen koşullara uyum yeteneğini çağrıştırır. Dolayısıyla, girişimcilik yeteneklerine sahip fakat yeterli sermayesi olmayan kişiler potansiyel birer girişimci olarak kabul edilebilir.

Girişimcilik, 17. yüzyıla kadar aktif ve kendini riske atmaya meyilli bireyleri anlatmak için kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda girişimci ile ilgili klasik tanımlar bir işletmeyi başlatma üzerine odaklanmıştır. 18. yüzyılın başında ise ekonomist Richard Cantillon tarafından “henüz belirginleşmemiş bir bedele satmak üzere girdileri bugünden satın alan ve üreten kişi” olarak tanımlanmıştır. Klasik anlamda girişimci, fırsatları tanımlayıp bu fırsatlardan yararlanmak için gerekli kaynakları bir araya getiren, kör ve büyüme amacı ile risk ve belirsizlik karşısında yeni bir işletme yaratan kişidir. Ekonomik gelişme sürecine bağlı olarak girişimci tanımına yeni nitelikler eklenmiştir.

Cantillon’dan sonra Jetin Baptise Say girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde de durmuştur Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarını temel yapı taşlarından birisi olarak ilk kez vurgulayan ve gün deme getiren Joseph Schumpeter’dir. Schumpeter’in çalışmalarında girişimcilik, yenilik yaratma ve teknolojik buluştur şeklinde açıklanmaya çalışılmış ve yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni süreçler, yeni arz kaynakları ve yeni pazarlar yaratmak için yeni kaynakların aratılması gibi konulara ağırlık verilmiştir.  Schumpeter’in bakış açısıyla girişimci, toplumda değişimi yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde, girişimcilik anlayışı klasik anlamını fazlası ile aşmıştır.

Günümüzde girişimci, fırsatları tanıyan ve ele geçiren, gerekli olan zaman, beceri ve çaba ile bu fırsatları işleyebilir ve pazarlanabilir fikirlere dönüştüren, değer yaratan, değer katan, rekabetçi pazarın riskini üstlenen ve yaptığı bu faaliyetlerden ödül alan birisi olarak görülmektedir. Girişimciler; saatlerce çalışmaya istekli, standartlara uymayan kavramları irdeleyen ve kendi kişisel sezgilerine göre hareket etmeyi benimseyen kişiler olarak da nitelendirilmektedir. Başarılı olmayı hedefleyen girişimcilerden, pazar payı analizlerini iyi yapmaları, stratejilerine uygun performans planları geliştirmeleri, en gerçekçi sonuçlara ulaşmalarını sağlayacak bütün insani, teknolojik, finansal ve diğer çevresel kaynakları ve fırsatları gözlemleyerek doğru zamanda değerlendirmeleri beklenir.

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1” Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...