Felsefe hakkında her şey…

İnovasyon Nedir? Yenilikçi ve Yaratıcı Olma

26.04.2020
1.753

Yenilikçi ve yaratıcı olma; problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Bu çözümler, yeni ürün ve hizmetler, yeni teknolojiler veya üretim süreçleri kullanılması şeklinde olabilir.

Girişimci ruha sahip biri için yenilikçi olmamak mümkün değildir. Yenilik yapmak ve uygulamak mümkünse girişimcilik yenilikçilik yönünde harekete geçebilir, aksi durumda taklit ve tekrardan kurtulamaz. Yenilikçilik (inovasyon), kavram olarak hem bir süreci hem de bir sonucu anlatır. Yenilik, süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ve dağıtım yöntemine veya yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade eder. Bir başka ifadeyle dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, pazarlanabilir yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem veya hizmet olarak da tanımlanabilir.

Günümüzde yeniliğin ve ekonomik büyümenin kaynağı işletmelerdir. Burada işletmeler için esas olan işletme içindeki organizasyon ve teknik iş bölümü sonucu gerçekleşen teknolojik öğrenme ve yenilenmedir. İnsan ihtiyaçlarının önceden belirlenerek bunların yeni veya yenilikçi ürünlerle karşılanması işletmelerin başlıca uğraşılarıdır. Günümüz piyasalarında lider konumundaki işletmelere bakıldığında en önemli özelliklerinin yeni ürün veya üretim yöntemleri geliştirmek olduğu açıkça görülmektedir.

Yaratıcılık çoğu zaman icat, keşif, buluş gibi sözcüklerle eş anlamlı olarak kullanılır. Çünkü bunların tanımlarında da yenilik faktörü önde gelmektedir. Dolayısıyla yaratıcılık yeni bir şeyler yapabilmek ya da becerebilmek diye tanımlanabilir. Yaratıcılık yeni, uygun, faydalı, doğru ve değerli fikirleri belirli bir sonuca ulaştıran, keşfe dayanan davranışlar yaratılmasıyla sonuçlanan zihinsel süreçtir. Başka bir ifade ile yaratıcılık yeni bir şey düşünebilme ve yapabilme becerisidir. Johannes Gutenberg’in şarap presini alıp buna baskı harflerini ekleyerek matbaayı dönüştürmesini yaratıcılığı örnek olarak verebiliriz.

Burada yeni şeylerle kastedilen düşünce, eylem, maddesel bir ürün ya da sistem olabilir. Girişimci bireyin en önemli özelliklerinden birisi yaratıcılıktır. Girişimsel bir olay ise büyük ölçüde bir yeniliğe dayalıdır. Bu yenilik, yeni bir ürün veya yeni bir üretim tarzı şeklinde teknolojik bir yenilik olabileceği gibi hizmet sunumuna ilişkin bir yenilik de olabilir. Bunun yanı sıra yenilik, işletmelerin yapısı veya yönetimine ilişkin bir yenilik de olabilir. Yenilik sürecinde yaratıcılığın rolünü anlayabilmek son derece önemlidir.

Yaratıcılık konusunda yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilecek bilgilerin, yeni araştırmalara vereceği değerli bulgular vardır. Yaratıcılık ile ilgili bilgilerimizi geliştirmek ve arttırmak, bize hayali ve üretken uygulamaların incelenmesinde yardımcı olur. Yaratıcı düşünme, genellikle bireylerin bir eksiklik, ihtiyaç veya bir problem hissetmeleriyle ortaya çıkar. Yaratıcılık bireyin kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Bireyin yaratıcılığını gerçekleştirebilmek için orijinal fikir, ürün veya hizmet üretebilmesi gerekir, bu açıdan orijinallik yaratıcılığın önemli bir unsurudur. Yaratıcı düşünce sadece bireysel açıdan değil yönetim açısından da çok büyük öneme sahiptir.

Yaratıcılık bir mutluluk faktörü olup kişisel tatminle yakından ilgilidir. Çalışanların verimlilik ve yaratıcılıkları dikkate alınarak yönetilmesi, onların iş tatminiyle yakından ilgilidir. Bir işletmenin ayakta kalabilmesi için yaratıcılığa ihtiyacı vardır. Yaratıcı kişilik özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:

  • Bağımsızdır.
  • Yeni duygu ve heyecanlara açıktır.
  • Sürekli merak içerisindedir, yeni fikirleri bir tehdit olarak algılamaz
  • Zekidir, ancak çok yüksek düzeyli bir zeki yaratıcılık için şart değildir.
  • Çok kısa bir süre içerisinde, çok sayıda farklı fikirler üretebilir.
  • Kendine olan güven duygusu oldukça yüksektir.
  • Yaşadığı dünyaya ve diğer kişilerin duygularına duyarlılık gösterir.
  • Zor problemleri çözmek yaratıcı insanları motive eder. Yaptığı işlerde grup onayı alma ihtiyacı duymaz.
  • Küçük ayrıntılarla uğraşma yerine problemi anlama ve çözme ile ilgilenir.

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1” Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...