Felsefe hakkında her şey…

Girişimcilik ve Yaratıcılık Arasındaki İlişki

26.04.2020
3.187

Her işletmede veya toplumda var olan ve birbiriyle üstü kapalı ya da açık bir çatışma içinde olan iki grup vardır. Bunlardan ilki planlamaya ve yapısal sınırlamaya, mevcut sistemin devam etmesine önem veren grup; ikincisi ise yeni fikir ve ihtimallerin peşinde koşan yaratıcı ve girişimci bir gruptur.

Yaratıcılık ve girişimcilik birbiriyle sadece aynı gurupta yer almakla kalmaz, süreç, yöntem ve işleyiş bakımından da büyük benzerlik gösterir. Yapılan araştırmalar girişimci ve yaratıcı bireylerin kişilik özelliklerinin hemen hemen aynı olduğunu ortaya koymuştur. Girişimcilik ve yaratıcılığın ortak noktası, ikisinin de temelinde bireyciliğin vazgeçilmez bir unsur olmasıdır. Yaratıcılık her ne kadar toplumsal olduğunda daha sinerjik bir yapıya bürünse de ilk kıvılcımını bireycilikten almaktadır. İşletmelerde yaratıcılığın teşvik edilmesi ve geliştirilmesi bireyin önündeki engelleri kaldırarak onu özüne, hayal gücüne, düşüncelerine itebilmekle mümkündür.

Yaratıcılık süreci ve bu sürecin sonucu olarak ortaya çıkan yenilik (buluş), girişimcilik sürecinin anahtar fonksiyonudur. Yeni bir şey ortaya koyan veya var olan bir ürün, süreç ve hizmeti geliştiren girişimci, bunu yaparken yaratıcılık sürecinden faydalanır. Girişimci, yaratıcı düşünceyi hayal aşamasından, sistemli, mantıklı ve uygulanabilir bir böle getirir. Bu dönüşüm, girişimcilik sürecinde önemli bir yer tutar. Potansiyel girişimciler devamlı olarak çevresindeki istek ve ihtiyaçtan kaynaklanan fırsatları tespit etme çabasındadır. Bu fırsatlar başkaları tarafından sadece birer problem olarak algılanan, görülmesi, anlaşılması ve geliştirilmesi zor olan durumlardır. Oysa yaratıcı ve girişimci birey problemleri çoğu zaman bir fırsat olarak algılar. Girişimcilik ve yaratıcılık birbirini bütünleyen bir yapıya sahiptir.

Birçok yaratıcı birey sahip oldukları orijinal, yeni, farklı fikirleri uygulamakta, hayata geçirmekte başarısız olur. Bu onların girişimcilik yanlarının eksikliğinden kaynaklanır. Aynı şekilde girişimcilik potansiyeli yüksek birçok kimse de yeni, farklı, yaratıcı bir fikir üretmekte zayıf olabilir.

Risk Alma

Risk, bir karar özelliğidir ve kararların uygulanmasının sonucunda elde edilecek çıktılara ilişkin belirsizliği anlatır. Bu belirsizlik, kararların sonuçlarının hayal kırıklığı yaratabileceği anlamındadır. Olabilecek kayıplar, bu kayıpların anlamlılığı ve kayıpların belirsizliği risk yapısının kritik unsurlarıdır; risk arttıkça, olabilecek kayıpların belirsizliği de artmaktadır.

Girişimciler işleri gereği risk üslenmek zorundadırlar. Özellikle işletmecilik faaliyetlerinde profesyonel yöneticilerle girişimcileri birbirinden ayırırken ilk vurgulanan, girişimcilerin yöneticilerden farklı olarak kör ve zarar riskini bizzat üstlenmeleridir. Ancak ekonomik riskler, girişimciler için sadece bir boyuttur; belirsiz bir çevrede kariyer riski, sosyal riskler, psikolojik ve fiziksel riskler, çoğu zaman ekonomik risklerle bir aradadır. Üstlenilen tüm bu risklerin sonucunda girişimcinin beklediği başarıdır veya başlangıçta hedeflediği sonuçlara ulaşmadır. Girişimci risk üstlenirken teknolojik değişim, pazar yapısı, kamusal düzenlemeler ve rekabet türü gibi konulara dikkat etmelidir.

Öncü Olma

Öncü olma, başkalarını takip etmek yerine, zaman sorumluluk üstlenip gerekli kararları alarak harekete geçmektir. Yeni süreçler yaratma ve fırsatları belirleme yeteneği önemli olmakla birlikte, bir kişinin ya da işletmenin girişimci olarak kabul edilmesi için yeterli değildir Yenilikçi düşünürlerin birçoğu fikirlerini eyleme dönüştürememiştir. Bu nedenle girişimci olabilmek için belirlenen fırsatların, bir iş planına dayandırılarak eyleme dönüştürülmesi gereklidir.

Rekabetçi Düşünme

Rekabet, gerek işletmeler gerekse tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Rekabet, girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürünler üretmelerini, verimli çalışmalarını ve tüketici yönlü olmalarını Sağlar. Gerek yeni bir işletme kurma, gerek mevcut bir işletmeyi yeniden yönlendirme yolundaki yeni girişimler verimliliği yükseltebilir. Bu tür girişimler rekabet baskısını artırarak diğer işletmeleri etkinliklerini iyileştirmeye ya da yeniliklere gitmeye zorlar.

Yönetim biliminde bazı kavramlar kimi zaman eş anlamlı kullanılmakla birlikte, bunların kesin ayırımlarını yapmak mümkündür. Örneğin; girişimci ve yönetici ya da lider ve yönetici gibi kavramlar, aynı anlamda kullanılmakla birlikte, aralarında önemli sayılabilecek farklılıklar vardır. Bu nedenle girişimcilikle ilgili temel konulara yer vermeden önce bazı temel kavramları tanımak yerinde olacaktır. Ancak bilinmelidir ki girişimcilerin işletme sahip ya da ortaklığının yanı sıra, teknisyenlik, profesyonel yöneticilik ve liderlik gibi özelliklerin tamamı ya da bir kısmını bir arada bulundurmaları da mümkündür.

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1” Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...