Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

20. yüzyılın etkisiyle insanların özgürlük fikri ve var olan savaş nedeniyle tüm alışılagelmiş düşünceleri yıkılmıştı....
YAZAN: Sena Işıl İpekçi Varoluşçuluk özellikle 1930’lu yıllardan başlamış, Batı’nın ve Avrupa’nın büyük çoğunluğu üzerinde...
YAZAN: Sena Işıl İpekçi Varoluşçu felsefenin ortaya çıkış anından itibaren ortaya birçok fikir atılmıştır. Ortak...
YAZAN: Sena Işıl İpekçi Varoluşçuluğun en temelinde kökü sayılabilecek kişi Sokrates olmuştur. Sokrates aslında tam...
YAZAN: Sena Işıl İpekçi Varoluşçuluk İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış bir düşünce akımı olmuştur....
Dil ve anlam ilişkisini ele alan düşünürlerden birisi olan Wittgenstein, bu konuyu ele alırken, dilin...
Modern mantıkta önermeler, biçimsel bir dil içerisinde temsil edilir. Biçimsel dil, sadece işaret dizilerinden oluşur....
Dilin, felsefenin odağına yerleştiği bu süreç, özellikle Kant’tan başlayarak aynı zamanda dilin ne kadar yanıltıcı olabileceğini...
19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında, sentetik a priori yargıların mahiyetine ilişkin felsefî...
Euklides, Unsurlar (İng. Elements) adlı eserini, M.Ö. 300 yıllarında yazdı. İnsanlık tarihinin en ünlü ve...
Öncelikle belirtmemiz gereken nokta, Kant’ın kendi dizgesi içerisinde önermelerin değil, yargıların sınıflandırılmasından söz ettiğidir. Kant’a...
Analitik felsefe ya da çözümleyici felsefe, pozitivizmin 20. yüzyılda çağdaş bir görünüm almış şeklidir. Neo-pozitivizm ya...
19. yüzyıl, insanlık tarihinde hızlı değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tren yollarından,...
20. yüzyılın başlarında Viyana’da Moritz Schlick öncülüğünde aralarında Carnap ve Whitehead’in de bulunduğu bazı bilim insanları bir araya gelerek mantıkçı...
Materyalizm, varlığın temelinde maddeyi gören anlayışların ortak adıdır. Materyalizm düşüncesi İlk Çağ’dan bu yana farklı...
20. yüzyıl felsefesinin önemli akımlarından biri de varoluşçuluktur. 15. yüzyılda başlayan ve 18-19. yüzyıl felsefesinde...
Dilthey, Gadamer’in kendi felsefi görüşlerini oluştururken hesaplaştığı kişidir. Bu nedenle, ilkin onun Dılthey’ı nasıl eleştirdiğini...
20. yüzyıl felsefesinin önemli akımlarından biri de hermeneutiktir. Hermeneutik, insanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve...
12
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...