Felsefe hakkında her şey…

Kentleşme Nedir?

03.05.2020
1.248

Kentler uygarlık tarihinin en önemli basamaklarından biridir.

Antik Çağ’dan modern toplumlara kadar kentler özgürlüklerin ve insan yaratıcılığın toplumsal mekânları olmuşlardır.

Tarihsel olarak farklı dönemlerde, farklı kültürlerde ve farklı toplumlarda gelişmenin, ilerlemenin, üretimin, iş bölümünün, toplumsal zenginliğin ve çeşitliliğin alanları olarak kentlerin ne olduğu sorusuna verilecek tek ve net bir yanıt bulmak güçtür.

Bu zorluğa rağmen her zaman arkeologlar, tarihçiler, coğrafyacılar ve sosyologlar kentin ne olduğu, nasıl oluştuğu ve nasıl geliştiği konusunda araştırma ve incelemelerini sürdürmüşlerdir. Toplumbilimsel açıdan kent, “toplumsal açıdan bir örnek olmayan insanların göreli olarak geniş bir alanda, yoğun bir biçimde ve sürekli olarak birlikte bir yere yerleşmiş bulunması” biçiminde tanımlanabilir (Wirth, 2002, s. 85).

Kentleşme ise dar anlamda, “kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artması” biçiminde tanımlanabilmektedir (Keleş,1990, s.5). Ancak, “kentleşme süreci salt nüfusun mekânda yer değiştirmesini aşan, ekonomik, toplumsal ve kültürel bir dizi değişim sürecine işaret etmekte ve bu süreç, ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel düzeylerde bir dizi çarpıcı değişimle yaşanmaktadır.” (Işık ve Pınarcıoğlu, 2001, s.95).

Kentleşme, “sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında, artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insanların davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim sürecidir.” (Keleş,1990, s.5).

Kentlileşme ise kent kültürüne ait değer, davranış ve tutumların benimsenmesi olarak tanımlanabilir. Uzmanlaşmanın geliştiği kent ortamında çeşitlenmiş nüfus kişisel olma-yan ilişkiler geliştirir. Modern toplumda kentli bireysel ve akılcı davranışlar içine girer (Tekeli ve Gülöksüz, 1995).

Konu Başlıkları

Kaynak: T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2387, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1384

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...