felsefe Nedir
Sosyoloji

Kentleşme Nedir?

Kentler uygarlık tarihinin en önemli basamaklarından biridir. Antik Çağ’dan modern toplumlara kadar kentler özgürlüklerin ve insan yaratıcılığın toplumsal mekânları olmuşlardır. Tarihsel olarak farklı dönemlerde, farklı kültürlerde ve farklı toplumlarda gelişmenin, ilerlemenin, üretimin, iş bölümünün, toplumsal […]