Felsefe hakkında her şey…

Apollonyalı Diogenes

14.01.2024
Apollonyalı Diogenes

Apollonyalı Diogenes genellikle Sokrates öncesi Yunan filozoflarının sonuncusu olarak kabul edilir.

Apollonyalı Diogenes’in felsefe tarihindeki asıl önemi, Anaksimenes ve Herakleitos’un inşa ettiği İyonya monizmini Empedokles ve Anaksagoras’ın çoğulculuğuyla sentezlemiş olmasıdır.

Apollonyalı Diogenes, Presokratik felsefe için bir tür doruk noktası olarak görülür ve gerçekliğin mutlak bölünmezliği ya da özdeşliği ile farklı varlıkların eşit derecede mutlak çokluğunu vurgulamaya yönelik farklı yaklaşımları birleştirir. Tıpkı Herakleitos için olduğu gibi, Apollonyalı Diogenes için de hakikat, özdeş olan tek bir şeyin birbirinden farklı şeylerin bütünü olduğudur.

Apollonyalı Diogenes, Presokratik doğa yasası olan hiçbir şeyden hiçbir şey çıkmaz ve hiçbir şeyin içine hiçbir şey girmez ilkesine bağlı kalarak, doğayı yaşamla özdeşleştiren ve yaşamın kendisinden üretildiğini açıkça teyit eden bir doğa tanımı önermiştir. Diogenes’in ana fikri, doğanın, tüm evrenin, Anaksimenes’i takiben hava olarak adlandırdığı, bölünmez bir şekilde sonsuz, ebediyen yaşayan ve sürekli hareket eden bir madde olduğuydu.

Evrende meydana gelen tüm doğal değişimler çeşitli biçimler altında tek bir madde, yani havadır. Hava aynı zamanda akıllıdır. Nitekim hava akıldır ya da Eski Yunanca’da noesis‘tir. Noesis, tüm kozmik süreçleri ifade eden ve sürdüren saf sezgisel, rasyonel düşüncedir. Rasyonel, sezgisel aklın kendi kendine neden olan gücü olarak hava aynı zamanda bir tanrıdır. Bugün yaptığımız gibi havayı yalnızca atmosferik bir durum olarak tanımladığımızda ve diğer üç ana unsur olan ateş, su ve toprakla ilişkili olarak Diogenes’in havası tekil varlıkların ruhu haline gelir. Ruh, her canlının yaşama, bilme ve dolayısıyla diğer tekil varlıkları etkileme ve onlardan etkilenme yetisinin kaynağıdır. Ruh aynı zamanda mutlak kozmik havanın, canlıların farklı sıcaklık ve yoğunluk derecelerini sergileme aracı olarak bir dizi canlı farklılaşma yoluyla kendini tanımlama biçimidir. Ruh sayesinde hava bazen daha seyrek veya daha yoğun, aynı şekilde bazen daha sıcak veya daha soğuktur. Ruh, kan ve damarlar gibi diğer havayla karışmış formlar aracılığıyla işlediğinde, tüm tekil varlıkların yaşam fonksiyonlarının, gerekli ayrışma süreci onları etkileyene kadar kendi kendine devam etmesini sağlayan yaşam ilkesidir.

Bununla birlikte, bu tür bir ayrışma, doğanın süreçlerinin işlemeye devam etmesi için sadece bir başka araçtır, çünkü ayrışan her varlık, havanın kendisi aracılığıyla ortaya çıkaracağı ve ifade edeceği bir sonraki değişikliğin eş zamanlı gerçekleştiği yerdir. Nihayetinde, Diogenes için, akıllı ve ilahi hava olarak tanımlanan tüm gerçekliğin özü, hem doğa hem de yaşam olmasıdır, çünkü doğa ve yaşam tek bir mutlak töz olarak özdeştir.

Apollonialı Diogenes‘in yaşamının kesin kronolojisi bilinmemektedir, ancak çoğu anlatı onun doruk noktasına ulaştığı tarihi MÖ 460-430 civarına yerleştirmektedir. Bir zamanlar Girit’in Apollonia şehrinden olduğuna inanılıyordu, ancak şimdi vatandaşı olduğu Apollonia’nın aslında Presokratik filozof Anaksimandros tarafından kurulan ve bugün Bulgaristan’ın Karadeniz’deki tatil beldesi Sozopol sınırları içinde yer alan Pontus’taki Milet kolonisi olduğu düşünülmektedir.

Diyojen’in bir süre Atina’da yaşadığı ve oradayken ateist olduğu düşünülerek pek sevilmeyen biri haline geldiği ve hatta bu nedenle hayatının tehlikede olduğu da düşünülmektedir.

Diogenes Laertius şöyle yazar:

“Diogenes, Apollothemis’in oğlu, bir Apolloniate, bir fizikçi ve olağanüstü üne sahip bir adam. Antisthenes’in dediği gibi, Anaximenes’in öğrencisiydi. Onun dönemi Anaksagoras’ın dönemiydi.” (IX, 57)

Theophrastus ayrıca Apollonialı Diogenes‘in doğa filozoflarının ‘neredeyse en genci’ olduğundan bahseder. Diogenes Laertius’un Apollonialı Diogenes’in Anaksimenes’in öğrencisi olduğunu yazarken, Diogenes’in çoğu yorumcu tarafından kabul edilen erken yaşı ve coğrafi konumu göz önüne alındığında, büyük olasılıkla kafasının karışık olduğu iddiası ikna edici bir şekilde öne sürülmüştür. Bununla birlikte, Anaksimenes gibi Diogenes de doğanın temel maddesinin hava olduğunu savunuyordu, ancak onunla birlikte çalışmış olması pek olası değildir.

Öte yandan, Diogenes’in Anaksagoras ile aşağı yukarı aynı dönemde yaşadığı görüşü tartışmasızdır.

Yazan: Sosyolog Ömer Yıldırım

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Cansu dedi ki:

    İyiki varsınız tüm ödevlerimi buradan kolaylıkla yapabiliyorum herkese de öneriyorum siteyi hocam

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...