Felsefe hakkında her şey…

Anaksagoras Kimdir? Anaxagoras

01.11.2019
7.888
Anaksagoras Kimdir? Anaxagoras

Anaksagoras, M.Ö. 500 ila 428 yılları arasında yaşamış Sokrates öncesi filozoflardan biridir.

ANAKSAGORAS

Klazomenai’de doğan Anaksagoras Atina’da bir okul açarak Perikles, Euripides, Arkhelaos (bazı yazarlara göre bu kişi Sokrates’tir) gibi birçok öğrenci yetiştirmiştir.

Bazı parçaları günümüze kadar kalan “Tabiat Üzerine” adlı bir eseri vardır.

Platon’un Phaidion’unda Sokrates, Anaksagoras’tan ders aldığından bahsetmiştir. Ayrıca Anaksagoras bir felsefe kitabı da yazmıştır. M.S. 6. yüzyılda Kilikyalı Simplicius sayesinde bu kitabın ilk bölümünün fragmanları günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Anaksagoras’ın doğum yeri olarak bugün Urla yakınında bulunan eski adıyla Klazomenai şehri gösterilir. Anaksagoras bu şehrin soylu ailelerinden birine mensuptur. Bütün servetini, hayatını adadığı bilimsel araştırmalar uğruna tüketmiş olduğu rivayet edilir. M.Ö. 468 yılında düşen bir gök taşını incelemiş ve onun kızgın bir taş parçası olduğu kanaatine varmıştır.

Anaksagoras Atina’ya yerleşmek için gelen ilk düşünürdür. Böylece Atina, felsefe dünyasına girmiştir. Burada iyi karşılanmış, dönemin en güçlü kişisi olan Perikles’in dostu olmuştur. Devrin başka bir önemli siması olan tragedya yazarı Evripides’le de dostluk kurmuştur.

Gök cisimlerini incelemesi ve gök taşının düşmesi onu evrensel düzenle ilgili yeni kuramlar geliştirmeye itmiştir. Ay ve Güneş tutulmaları, gök taşları, gök kuşağı ve Peloponnesos’dan daha büyük ve ışık saçan bir kütle olarak tanımladığı güneş ile ilgili bilgiler vermeye çalışmıştır.

Gök cisimlerinin dünyayla aynı yapıda olduğunu ileri sürmüştür. Bununla birlikte bu kuramları halkın inançlarına ters düşmüştür. Zira o dönemde güneş Yunanlılar için bir tanrıdır ve onu bir taş olarak nitelendirmek büyük saygısızlıktır. Bu nedenle M.Ö. 450’de Anaksagoras, Perikles’in siyasi karşıtları tarafından, yerleşik inanca karşı geldiği gerekçesiyle mahkemeye verilmiştir.

Perikles sayesinde serbest bırakılmışsa da yine de Atina’dan ayrılıp İyonya’da bulunan Lampsakos’a (şimdiki Çanakkale, Lampsakos) gitmeye zorlanmıştır. M.Ö. 428’de de orada ölmüştür.

Ölümünden sonra Lampsakos agorasına heykelinin dikildiği ve de öğrencilerin onun ölüm yıldönümlerinde anma törenleri düzenledikleri söylenir.

Anaksagoras

Anaksagoras

ANAKSAGORAS’IN FELSEFESİ

Anaksagoras’a göre evrendeki her şey sonsuz sayıdaki küçük tohumcuk’tan, yani Yunanca ifadesiyle spermata’dan oluşur. Değişme denen şey bu sonsuz sayıdaki spermata’nın bir araya gelmesi ve ayrışmasıdır. Evrendeki tüm görünür şeyler de belirli sayıda spermata’nın bir biçimde birleşmesinden oluşur.

Spermatalar sayıca sonsuz olmalarının yanı sıra aynı zamanda yapıca da ölümsüzdürler. Daima olmuşlardır ve daima olmaya devam edeceklerdir.

Evrende nous denen bir yapı bulunmaktadır ki işte bu yapı da tıpkı spermatalar gibi katışıksız ve yalındır. Bu özelliği nedeniyle de o hiçbir zaman yok olup gitmez. O hâlde evrenin sonsuz sayıda spermata ve nous’tan ibaret olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Anaksagoras’ın bu tablo ile yapmaya çalıştığı şey görünüş ile gerçeklik arasında yapılan ayrımı aşmaya çalışmaktır. Nous evrendeki tüm bu spermataların değişimlerini, birleşme ve ayrışmalarını düzenler, devindirir.

Nous; 1. Hareket ettirici bir güçtür, 2. Aynı zamanda belirli yerlerde evreni planlar.

Anaksagoras’ın Nous’a hem hareket ettirici hem de planlayıcı bir güç atfetmiş olması onu ilk teleolojik (gayeci) düşünürlerden biri yapmıştır.

İlgili konular:

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM’ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 2., 3., 4. Sınıf “Felsefe Tarihi” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...