Oligarşi Nedir, Ne Demektir?

felsefe Nedir

Devlet yönetiminin bir zümrenin veya bir grubun elinde olduğu yönetim biçimidir.

Oligarşilerde egemenlik az sayıda kişinin, birkaç ailenin elinde bulunur. Fiili egemenlik küçük bir zümre tarafından kullanılır.

Bu yönetim biçiminde devlet baştaki grubun istek ve doğrularıyla yönetilir. Bu zümre soylu ve zengin kişilerden oluşuyorsa, aristokrasi olarak adlandırılır. Dinî emir ve yasaklara dayalı yönetim biçimine teokrasi denir. Devletin dinsel kurallara göre biçimlenmesine teokratik devletler adı verilir.

Oligarşi, azınlığın kötü yönetimi anlamına gelen bir kavramdır. Aristoteles oligarşiyi kötü insanların haksız yönetimi anlamında kullanmıştır. Esas itibarıyla aristokrasinin bozulmuş bir şeklidir. Varlıklı ve sayıca küçük bir topluluğun siyasal iktidarı elinde tuttuğu bir yönetim biçimidir.

Monarşilerde ve aristokrasilerdeki kan bağı ve asalet şartı oligarşik topluluk için geçerli değildir. Çoğunlukla iktidar güç ve servetin bir aracıdır. Bütün siyasal sistemler güçlerini kaybettikleri ölçüde oligarşik bir tehlikeyle yüz yüze gelirler.

Otoriter devlet güçlü bir kişi ya da grubun yönetimi olarak tanımlanabilir. Genellikle toplumsal meşruiyetten yoksun diktatörlükler/oligarşiler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla baskı aracılığı ile toplumsal düzen sağlanmaya çalışılır. Otoriter devlet tipinde her türlü muhalefet yasaklanmış ve bastırılmıştır. Modernleşme yolunda geride kalmış ülkelerde askeri diktatörlükler şeklinde görülmektedir (Bozkurt, 2006: 223-224).

Hazırlayan: Sosyolog Ömer Yıldırım

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*