Felsefe hakkında her şey…

Kültürel Değişme Nedir?

13.05.2020

Kültürel değişme, herhangi bir kültürde zaman içinde meydana gelen değişmeleri ve başkalaşmaları ifade eder. Kültürel değişme kültürün temel bir özelliğidir. Kültürel değişme içten ve dıştan gerçekleşebilir.

Herhangi bir kültürün kendi iç dinamiklerindeki ve özelliklerindeki değişmeler içten değişmeyi, dıştan müdahaleler yahut karşılaşmalar sonucunda meydana gelen değişmeler ise dıştan değişmeyi doğurmaktadır. Hemen her zaman gerçekleşmiş olan her iki değişme biçimi kültürlerin uzak duramayacağı gerçeklikleridir. Kültürel değişme daha çok iki farklı kültürün karşılaşmasının sonuçlarını açıklamaktadır.

Kültürel değişme, herhangi bir nedenle belli bir kültürün temel unsurlarında, pratiklerinde, sunumlarında, hayat şekillerinde görünen farklılaşmalardır. Gündelik hayat ilişkilerinde kendini açıkça gösteren kültürel değişme, bir toplumun yaşantısındaki farklılaşmaları, değişmeleri izah eder. Kültür değişmesinin çok yönlü etkileri ve sonuçları olagelir.

Psikolojik sonuçlar doğurabildiği gibi toplumsal sonuçlar da doğurabilmektedir. Kültür değişmesinin sonuçları bireyden bireye, gruptan gruba değişiklik gösterir. Ama mutlak anlamda bütün toplumsal yapıda büyük etkiler meydana getirir. Kültür değişmesi demek gerçek anlamda toplumsal değişme demektir.

Kültürel değişme, yeni kültür biçimlerinin, tarzlarının, temsillerinin ve aktörlerinin ortaya çıkmasını sahneler. Kültürün hemen her alanında bu değişimleri gözlemlemek mümkündür. Kültürel alanlar çeşitlenir, yenilenir ve başkalaşır. Bütün zamanlarda bu böylece gerçekleşmiştir. Ancak küreselleşme, kitle iletişim araçları ve teknolojik gelişmeler kültür değişmelerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Böylesi bir süreçte “kültürel ortamlar beklenmedik biçimlerde ve eskisine oranla çok daha önemli ölçüde değişim göstermektedir. Göç, kentleşme ve teknoloji bu dinamik ortamın önde gelen etkenleridir. Kültürel kategoriler, ortamlar, yargılar, bağlılıklar ve ilişkiler çılgınca değişmektedir. Dünya kültürleri anlamın yeni alanlarına sürekli olarak yeniden bağlantılandırılmaktadır” (Lull, 2001: 1999).

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...