Felsefe hakkında her şey…

Bürokrasinin Güç Kaynakları Nelerdir?

03.05.2020
5.541
Bürokrasinin Güç Kaynakları Nelerdir?

Bürokrasinin güç kaynakları şu şekilde sıralanabilir:

  1. Bilgi ve uzmanlık
  2. Hızlı karar verme iktidarı
  3. Devamlı ve istikrarlı statü
  4. Özerk yapı
  5. Örgüt ideolojisi
  6. Bütçeleme ve planlama (Eryılmaz, 2017:113-121).

Şimdi bu işlevleri tek tek açalım.

Bilgi ve Uzmanlık

Bürokrasinin en önemli güç kaynağı bilgi ve uzmanlıktır. Siyasi kurumların ihtiyaç duyduğu bilgi ile onun yorumlanması için gerekli teknik uzmanlık, bürokrasinin elinde bulunmaktadır.

Hızlı Karar Verme İktidarı

Bürokrasinin elindeki ikinci güç kaynağı karar verme iktidarıdır.

Toplanma, serbest tartışma ve oylama gibi konularda çok az işlemsel kurallara sahip olan bürokrasiler, çoğu durumlarda yasama organına göre daha hızlı karar alabilmektedir.

Yasama organının, kamu yönetimine bıraktığı idari düzenleme yapma (yönetmelik çıkarma gibi) yetkisi, bürokrasinin, parlamentodan daha fazla otorite ve yetki kullanması sonucunu doğurmuştur.

Devamlı ve İstikrarlı Statü

Bürokrasinin üçüncü güç kaynağı, onun devamlı ve istikrarlı bir statüye sahip olmasıdır.

Siyasi yöneticiler, seçimlerle değişir fakat memurlar görevlerinde sabit kalır. Bürokrasiler, partizan politikaların dışında olmanın avantajlarına sahiptirler.

Birçok toplumda bürokrasi, politik olarak tarafsız bir konumdadır. Bürokrasinin politika dışı konumu, kararlarının teknik olarak siyasi kurumlarca alınanlardan daha üstün olduğu yolundaki güçlü argümanı hatıra getirir.

Özerk Yapı

Bürokrasinin dördüncü güç kaynağı, bakanlık organizasyonu dışında özerk yapılı örgütlenme modeli olmasıdır.

Özerk yapılı örgütler, hükûmet ve bakanlık politikalarından daha az etkilenmekte, kendilerini koruyarak geliştirebilmektedirler. Bağımsız idari otoriteler, kamu iktisadi teşebbüsleri, üniversiteler bu kurumlara örnek olarak gösterilebilir.

Örgüt İdeolojisi

Bürokrasinin beşinci güç kaynağı “örgüt ideolojisi”dir.

Bürokratik örgütler, çoğu zaman hükümetlerin ne yapması ya da ne yapmaması gerektiği konusunda çok gelişmiş fikirlere sahiptirler. Ancak bu fikirler, örneğin bir parti programındaki gibi genel ifadeler değildir. Bunlar daha çok kurumun dar uzmanlık alanıyla sınırlıdır.

Örgüt ideolojisi, bir kurumun kendi alanında geliştirdiği, program, siyasa, düşünce ve anlayışlardan meydana gelir. Bürokrasiler, bu ideolojiyi korumak ve geliştirmek için çalışırlarken aynı zamanda yeni politikalar dizisi de empoze etmeye gayret ederler.

Bu ideolojiler, kendi statülerini ve faaliyetlerini haklı göstermek için kullanıldığı gibi başkalarını da etkilemek amacı taşıyabilirler.

Bütçeleme ve Planlama

Bürokrasinin altıncı güç kaynağı planlama ve bütçelemedir.

Planlama ve bütçeleme, büyük ölçüde ayrıntılı matematik hesapları, muhasebe teknikleri ve bilgisayar işlemleri gibi teknik bilgi gerektirmektedir. Bürokratlar bu konuda uzman oldukları için her zaman politikacıları etkileyebilecek güce sahiptirler.

Kaynak: T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3448, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2296

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...