Felsefe hakkında her şey…

Gelişim Psikolojisi Nedir?

22.11.2019
2.748

Eğitim psikolojisinin ilgi alanlarından biri de öğrenme psikolojisidir.

Öğrenme konusu psikolojinin en önemli çalışma sahalarından birini oluşturur. İnsan davranışlarının büyük bir kısmı öğrenme yaşantıları sonucunda kazanılır. Yani birey bilişsel, duyuşsal ve devinimsel davranışlarının birçoğunu çevresiyle etkileşime girerek ve kendi yaşantısı yoluyla öğrenir. Bu nedenle öğrenme, öğrenme ilkeleri, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışan kuramların bilinmesi istenmeyen davranışların nasıl kazanıldığını, istenmeyen davranışların yerine olumlu davranışların nasıl kazandırılabileceğinin cevabını oluşturmaktadır.

Öğretmenin öğrencilere daha önceden hazırladığı eğitim programları doğrultusunda etkili öğrenme yaşantıları sağlayabilmesi için, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilmesi gerekir. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilen bir öğretmen öğrenme psikolojisinin bulguları olan öğrenme ilkelerini, öğrenme kuramlarına dayalı olarak geliştirilen öğretim modellerini, öğretim yöntem ve tekniklerini daha kolay kavrar ve sınıfta uygulayabilir.

Öğrenme psikolojisi kapsamında, genel öğrenme ve öğretme ilkeleri, farklı bilişsel, duyuşsal ve devinimsel öğrenme için gerekli öğrenme koşulları, öğrenme kuramları, algılama, düşünme, hatırlama, unutma, problem çözme ve bellek süreçleri ele alınır.

Eğitim psikologları, öğrenme psikologlarının hayvanlar ve insanlar üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara dayalı kuram ve ilkeleri öğrenciler üzerinde uygulamalar yaparak, öğretmenlere için sınıfta uygulayabilecekleri öğretme-öğrenme ilkeleri geliştirirler. Eğitim psikologlarının bu çalışmaları öğretmenlerin başarısını arttırıcı bir katkıda bulunur.

Gelişim psikolojisi, doğumdan ölüme kadar davranışların hangi etkenler tarafından biçimlendiğiyle ilgilenir. Gelişimin kavram öğrenmeye etkisi, yaşın derinlik algısına etkisi, gelişim psikolojisinde yapılabilecek araştırmalara örneklerdir. Gelişim psikolojisi, bireylerin kronolojik yaşa bağlı olarak gösterdiği fiziksel, zihinsel, sosyal değişimleri inceleyen psikoloji alt disiplinidir. Örneğin duyu organlarının yaşa göre nasıl bir gelişim gösterdiği, hangi yaşta insanın ne gibi değişimlerle karşı karşıya kaldığı, bireylerin gelişimlerinde çevrenin ve ailenin etkileri, çocuğun gelişim aşamaları, yaşlılık dönemi gibi konuları ele alır. Çocukluk psikolojisi, ergenlik psikolojisi, yaşlılık psikolojisi gibi alt disiplinlere ayrılır.

Kaynak: ATA-AÖF, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Yrd. Doç. Dr. Muhammed ÇİFTÇİ

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...