Felsefe hakkında her şey…

Abdera Okulu, Abderalılar

15.11.2019
2.667
Abdera Okulu, Abderalılar

Abdera Okulu, “Abderalılar” olarak da adlandırılan ve İlk Çağ Yunan felsefesinde atomcu öğretiyi savunan Leukippos ile Demokritos tarafından kurulmuş felsefe okuludur. Atomculuk’un kurucuları ve ilk savunucuları sayılan Leukippos ve Demokritos “Abderalı Filozoflar” olarak adlandırılmaktalardır.

Adını, günümüzde Batı Trakya yakınlarında yer alan Abdera kentinden alan Abderalılar, atomculuğun gelişmesinin üç önemli evresinden birinde aktif rol oynamışlardır. Bu evre atomculuğun maddeci atomculuk diye adlandırılan, Leukippos ve özellikle de Demokritos tarafından sağlam temellere oturtulan dönemidir.

Abderalı Filozoflar’ın atomcu öğretisi Epikuros ve Lukretius aracılığıyla Gassendi ve Francis Bacon’a kadar ulaşmış; böylelikle de modern doğa bilimlerinin doğuşuna büyük katkıda bulunmuştur.

Abdera Antik Kenti

Abdera Antik Kenti

ABDERA OKULU

Abdera Düşünürleri” olarak adlandırılan filozoflar, Antik Çağ atomculuğunun fikir önderleri olan Demokritos ile Leukippos’tur. Bunlara aynı zamanda “Abderalılar” da denilir. Abdera; Batı Trakya’da, İskeçe yakınlarında bir kentin adıdır. Bu iki ünlü düşünürden birincisi Teoslu, ikincisi Miletli olmalarına rağmen, ikisinin de Abdera’da yaşamış ve çalışmış olmaları, onların “Abderalılar” adıyla anılmalarına neden olmuştur.

ABDERA OKULU’NUN ORTAYA ÇIKIŞI

Leukippos, Anaksagoras’ın çağdaşıdır. Abdera’ya gelerek bir okul kurmuş ve kendisi gibi oraya göçen genç Demokritos’u yetiştirmiştir. Yani Demokritos, Leukippos’un öğrencisi olmuştur. Her iki düşünür de atomculuk akımının kurucuları sayılır.

Leukippos’un yaşamı ve düşünceleri üstüne pek az şey bilindiğinden felsefe tarihçileri bu iki düşünürün öğretilerini birbirinden ayırmadan incelerler.

Kimi felsefe tarihçileri, Leukippos ve Demokritos’la birlikte Anaksagoras ve Empedokles’i de Abdera Okulu’ndan sayarlar. Empedokles Sicilyalı ve Anaksagoras İzmirli oldukları hâlde maddeci ve atomcu düşünceleri onları Leukippos ve Demekritos’la birleştirmektedir. Empedokles, Anaksagoras ve Abdera Düşünürleri, Antik Çağ Yunan atomculuğunun üç önemli parçasını oluşturur. Ne var ki maddeci atomculuk, sağlam yapısına Leukippos ve Demokritos düşüncelerinde kavuşmuştur.

Abdera Okulu’nun düşünce yapısı İonia Okulu temeline dayanır ve tümüyle Elea Okulu’na karşıttır.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer Yıldırım

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...