Deneycilik Nedir?

John Locke, klasik bir deneyci filozof örneğidir. Locke, bilginin özelliği ve kaynağına ilişkin "İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme" adlı kitabında zihni "üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, hiçbir tasarıma sahip olmayan beyaz bir kağıt"a benzetmiştir. Peki zihin, bu tasarımları ve düşünceleri nasıl elde etmektedir? Locke, bu soruya "deneyden gelir" diyerek cevap vermektedir.Locke, zihni deney öncesinde içinde hiçbir şey bulunmayan boş bir levhaya (tabula rasa) benzetir. Ona göre bilginin bütün kaynağı deneyde, gözlemde ve duyuların kullanımıyla zihne gelen verilerde bulunmaktadır. Başka bir deyişle Locke için "insan zihninde doğuştan gelen hiçbir bilgi mevcut değildir" ve her bilginin kaynağı ve aracı, deneydir. Felsefe terminolojisinde, kaynağı deney olan bilgilere "a posteriori bilgiler" denilmektedir. Yani Locke'a göre bütün bilgiler, "a posteriori"dir.

İşte deneycilik, bilginin kaynağını ve sınırlarını tamamen deneye ve deneyime indirgeyen, hiçbir bilginin insan zihninde doğuştan var olmadığını kabul eden felsefi düşünce sistemidir.Ayrıca Lütfen Bakınız:
 

  • Bir Alt Başlık Olarak Deneycilik Nedir?

  •  
    < Felsefe Akımları Dizinine Geri Git

    > Bu sayfaya ilişkin etiketler: Deneycilik nedir, ampirizm nedir, empirizm nedir, deneycilik ne demektir, ampirizm ne demektir, empirizm ne demektir, deneyciliğin tanımı nedir, ampirizmin tanımı nedir, empirizmin tanımı nedir, felsefede deneycilik nedir, a posteriori nedir, a posteriori bilgi nedir, a posteriori ne demektir, tabula rasa nedir, tabula rasa ne demektir