Felsefe hakkında her şey…

Töz nedir? Cevher

21.11.2019
17.225
Töz nedir? Cevher

Değişen yüklemlere desteklik eden değişmez gerçekliktir töz.

Descartes’e göre, var olmak için kendinden başka hiçbir şeyin varlığına muhtaç olmayan bir şeydir ve böyle olan yalnızca Tanrı’dır. Spinoza’ya göre töz, kendiliğinden ve kendisi için var olandır. Bilim, doğada değişmeyen bir nesne ya da gerçeklik bulunmadığını tanıtlamıştır. Her şey sürekli olarak değişmektedir. Bu bakımdan bu anlamdaki töz, eski felsefenin bir kurgusundan başka bir şey değildir.

TÖZ YA DA CEVHER NEDİR?

Değişen durumlara karşı kalıcı olan; kendi kendisiyle, kendi kendisinde var olan, varoluşu için başka bir şeye ihtiyacı olmayan şeye töz ya da cevher denir.

John Locke için töz şudur:

“Niteliklerin yalnız başlarına var olmakta devam etmelerini kavrayamıyoruz. Zorunlu olarak bunlara destek olan başka bir şeyin var olması gerektiğini düşünüyoruz. Destek olan bu şeyin de birçok nesnelerde bulunduğunu varsayıyoruz, işte bu ortak desteğe Töz adını veriyoruz…”

Descartes töz için şöyle demektedir:

“Tözü düşündüğüm zaman, var olmak için kendinden başka hiçbir şeyin varlığına muhtaç olmayan bir şeyi düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse böyle olan yalnız Tanrı’dır.”

Hollandalı düşünür Spinoza da tözü şöyle tanımlıyor:

“Töz sözcüğünden, kendiliğinden ve kendisi için var olanı anlıyorum. Bu kavramın meydana gelmesi için başka bir kavrama ihtiyaç yoktur…”

İslam düşünürlerine göre töz, ya kendi özünden dolayı ya da kendi başına vardır.

Kendi özünden dolayı varolan, varolması için hiçbir şey gerekmeyen cevher Tanrı’dır. Kendi başına var olan ise varolmak için başka bir şeyde bir başına var olan ise varolmak için başka bir şeyde bulunmayan, başka bir şeye dayanmayan bağımsız olan tözdür. Bu anlamda Tanrı dışındaki nesneler de tözdür. Bu düşünürlere göre soyut tözler başlangıçsız, maddi tözler ise yaratılmıştır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...