Toplum Nedir? Toplumu Oluşturan Unsurlar, Ögeler Neledir?

felsefe Nedir

Toplum, tarihsel gelişme içinde, aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir uygarlığı olan, yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan insanların tümüne verilen addır.

Toplumsal hayat içerisinde insanlar doğarlar, büyürler, ölürler; fakat toplum varlığını sürdürmeye devam eder. Bu durum hemen hemen bir futbol takımının varlığını sürdürmesine benzer. Örneğin Fenerbahçe futbol takımı, tek tek oyunculardan ve antrenörlerden oluşmaktadır. Bu oyuncu ve antrenör grubu düzenli olarak değişim gösterse de Fenerbahçe, her daim Fenerbahçe olarak kalmaya devam etmiştir. İşte toplum da insanlar geçip gitse de kendi varlığını devam ettirecektir.

Toplum da bir futbol takımı gibi ve son derece karmaşık ve birleşik bir yapı içerisinde pek çok unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurların bir bütün olarak karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisinde oluşturduğu yapı, toplumsal hayata süreklilik kazandırır. Bu nedenle toplumun, bireylerin sayısal olarak toplamından daha fazla bir şeyi ifade ettiği söylenir. Toplumu oluşturan unsurlar ise toplumsal yapı içerisinde varlığını sürdüren ve bireylerin etkileşimi sonucu oluşan ya da bu etkileşimin devamını sağlayan bütün oluşumlardır. Örneğin aile, ekonomi, siyaset, din, eğitim, hukuk gibi kendi içinde bir bütünlüğü olan yapılar, toplumu oluşturan ve toplumsal varlığı devam ettiren yapılardır.

Her toplumda iletişimi sağlayan bir dil, bu iletişimin sağlıklı olabilmesi için görgü, ahlak ve hukuk kuralları ile bilgi ve meslek edinmeyi sağlayan eğitim sistemi vardır. Tüm bu ögeler bir araya gelerek toplumu oluşturur. Sosyologlar bu ögeleri toplumun daha iyi anlaşılabilmesi için birtakım kavramlarla ifade ederler. Bunlar toplumsal kurum, kuruluş ve gruplardır.

Kurum: Gündelik hayatta kurum kavramı çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Örneğin, bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan Kızılay, Türk Dil Kurumu, TRT (Türkiye Radyo Televizyon) gibi örgütler kurum olarak adlandırılır. Burada kurum, “kuruluş”, “tesis” gibi anlamlara gelmektedir. Sosyolojik açıdan kurum; nesiller boyu devamlılık gösterip kalıcı nitelik kazanan, düşünceler, davranışlar, değerler, normlar, maddi öğeler (binalar, mallar vb) ve işaretler, bayrak, rozet gibi simgelerden oluşan bütündür. Kurumların kendine özgü yapısı vardır ve her toplumsal kurum kültürün bir öğesidir. Sosyolojinin incelediği beş kurum vardır. Bunlar; aile, siyaset, eğitim, din, hukuk, ekonomidir. Bu kurumlar kültürün somutlaşmış göstergeleridir. Bu kurumlar toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli rollerin, ilişkilerin örgütlenmesiyle toplum genelinde bir bütün oluşturur.

Kuruluş: Kurumların sosyal hayattaki somut görünümlerine kuruluş denir. Örneğin, eğitim bir kurum iken, sosyal hayatta öğrenci yetiştiren okullar kuruluştur. Ekonomi kurum iken, iş yerleri, banka ve şirketler birer kuruluştur. Kuruluş somut, kurum soyut bir kavramdır.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*