Felsefe hakkında her şey…

Raymond Williams ve Kültürel Çalışmalar Okulu

14.05.2020
1.387

Kültürel Çalışmalar’ın en etkili isimlerinden biri olan Williams, kültür, iletişim, medya, edebiyat gibi alanlarda birçok eser kaleme almıştır. Siyasal ve ideolojik ilgilerinin yanında kültürel yaklaşım onun özenle koruduğu bir yaklaşım tarzıdır.

1963 yılında yayınlanan Culture and Society başlıklı kitabı, kültürel çalışmaların başlangıcını belirler. İngiliz kültür dünyasının eleştirisine odaklanan Williams, kendine özgü bir kültür anlayışı geliştirmeyi denedi.

Kültür, başlıca ilgi alanlarından biridir. Bir kültür sosyolojisi kurmak ve geliştirmek, kültürün sosyolojik özelliklerini açıklamak amacındadır. Kültür adlı kitabı (Williams, 1993) bu amacın bir göstergesidir. Sözü edilen kitap adım adım bir kültür sosyolojisi kurma girişimidir. Kültürün genel anlamda tanımlarıyla ve içeriğiyle ilgilenen kitap, daha sonra kültür sosyolojisinin özellikleri, kaynakları ve yansımaları üzerinde durmaktadır.

Williams bir kültür sosyolojisinin gereğine inanmaktadır. Ne ki kültür sosyolojisi geç gelişen bir alt disiplin olduğu kadar sosyolojinin din, aile, siyaset, sanayi gibi ana alanları tarafından da şüpheyle karşılanmaktadır. Buna rağmen yeni bir evreye girmiş kültür sosyolojisi alanında pek çok kişi çalışmalar yapmaktadır. Kültür sosyolojisi disiplinlerarası bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Farklı yaklaşım ve yöntemlerin birbirlerine yakınlaşmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu anlamda sanat, iletişim, dil alanlarının kesişim noktasında belirginlik göstermektedir. Kültür sosyolojisindeki bütün yakınlaşmalar ise, özellikle kültür kurumları ve formasyonlarının yeni toplumsal çözümleme biçimlerine, bunlar arasındaki gerçek ilişkilerin araştırılmasına, bir yandan kültürün maddi üretim araçlarına diğer yandan da somut kültür formlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu araçları sağlayan ise sosyolojidir; yakınlaşma çerçevesinde oluşan yeni bir sosyoloji (Williams, 1993: 12).

Böylesi bir çerçevede beliren yeni kültür sosyolojisi, belirli bir dönüşüm noktasında, iki açık eğilimi olan bir yakınlaşma olarak görülebilir. Birinci eğilim genel sosyolojik düşünce içinde yer alan ve buna bağlı olarak da özellikle sosyolojik olan bir eğilimdir; ikincisi ise kültür tarihi ve çözümlemesi ile ilişkilidir.

Kültür sosyolojisinin hangi konuları incelemesi gerektiğine ilişkin Williams, belli bir taslak sunmaktadır. Ona göre kültür sosyolojisinin ilgilenmesi gereken belli başlı alanlar şunlardır: kültürel üretim kurumları ve formaları; üretim araçları; özgül sanat formları; yeniden üretim süreçleri ve kültürel örgütler. Böylece kültürün bütün alanları, kültürel formlar kültür sosyolojisinin inceleme alanına dâhil edilir.

Genel kültür kuramı ve kültür sosyolojisinin yanı sıra kültürel hayatı doğrudan etkileyen kimi alanlarda da çalışmalar yapmıştır. Televizyon bu alanlardan biridir. Williams (2003), televizyonla ilgili kitabında televizyonun teknolojik boyutlarını, teknoloji-toplum ilişkisin kurarak anlatmakta ve televizyonu kültürel bir biçim olarak analiz etmektedir. Kültürel Çalışmlar’ın kuruluşundan evvel, kültür üzerine yoğun bir emek veren Williams, hem mensubu olduğu ekole hem de genel anlamda kültür sosyolojisine önemli katkılar yapmış bir düşünürdür. Kültür sosyolojisinin çağdaş öncülerinden biridir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...