Kültürlenme Nedir?

felsefe Nedir

Değişik kültürlere sahip kimselerin bir araya gelerek birbirlerini etkilemesi sonucunda ortaya çıkan yeni kültürel bileşime denir. Farklı kültürel yapılardan gelen kişilerin başka bir kültürel alana gelmeleri durumunda ya da geldikleri yerde yeni bir uyarlanma ihtiyacıyla karşılaştıklarında, ne içine girdikleri kültürde bulunan ne de ait oldukları kültürde var olan yeni bir öğe yaratmaları, yeni bir bireşime varmaları durumudur.

Kentleri saran gecekondular bunun tipik örneğidir. Kentlerde gördüğümüz gecekondular, ne kırsal bölgelerdeki mesken tipine ne de kentlerin bildik mesken tipine benzemektedir. Dolayısıyla köyden kente gelenler, bir kültürlenme biçiminde, buradaki yeni barınma ihtiyaç­larına yönelik yeni bir konut formu meydana getirmişlerdir. Arabesk müzik de bu tür bir örnektir.

Bu müzik biçimi ne daha önceki geleneksel müzik alışkanlıkları­na ne de alışıldık kent müziğine uyan bir tarzda, modernleşme sürecinde yeni bir kentsel müzik türü olarak ortaya çıkmıştır. Başka türden kültürlenme örnekleri de vardır. Kültürel yayılma yoluyla başka kültürlere giren yeni öğeler, o kültürler tarafından dönüştürülerek yeni biçimler almışlar ve geldikleri yerdeki biçimlerinden farklılaşmışlardır.

Örneğin çay kültürü, kültürel yayılma yoluyla Güneydoğu Asya’dan dünyaya dağılmıştır. Ancak başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sanki Türkiye kültürünün ayrılmaz bir parçasıymış görüntüsü kazanmış olan çay ince belli bardaklarda ve kahvaltıdan başlayarak günün her saatinde tüketilen bir içecek olarak, gerek sunulma gerekse tüketilme biçimiyle köken aldığı yerden oldukça farklılaşmış bir kültürel biçime dönüşmüştür.

Kültürlenme, belli bir toplumda yaşayan bireylerin o toplumun kültürünü tanıma, benimseme ve edinme sürecidir. Bir yönüyle sosyalleşme süreci olan kültürlenme, bütünüyle toplumsal hayat ortamında gerçekleşir. Bu anlamda sosyolojik bir kurumdur kültürlenme. “Belli bir toplumda, o toplumun farklı kesimlerinden gelen ve o kesimlere özgü farklı tutum, davranış, değer ve yaşam biçimi özelliklerine sahip grupların, yeni bir toplumsal çevreye girmeleri durumunda daha önce sahip oldukları özelliklere benzemeyen ama yeni girdikleri toplumsal çevreye de ait olmayan ancak o toplumsal çevreye uyumlarını kolaylaştıran yeni kültürel tutum, davranış, değer ya da yaşam biçimi öğeleri yaratmaları” (Aydın, 2003: 537).

Kültürlenme belli aktörler arasında, belli kurallar gözetilerek, belli sonuçlar elde edilmek suretiyle gerçekleştir. Toplumsal aktörler birbirlerine kültür aktarırlar; toplumun yeni üyeleri (çocuklar, gençler) ile eski üyeleri (yaşlılar, büyükler) arasındaki etkileşim ve iletişim ortamında kültürlenme gerçekleşir. Kültürlenmenin en önemli özelliği insanlar arası oluşudur. Kültürlenme aynı zamanda kurumlar, örgütler, organizasyonlar, yapılar ortamında da gerçekleşir. Aile, siyaset, din, eğitim, spor, okul, folklor, eğlence, sanat vb. kurumsal yapılar ortamında kültürlenme, kültür alış-verişi gerçekleşir.

Kültürlenmenin amacı, belli bir toplumun kültürünün, yaşam tarzının, dünya görüşünün bireylere kazandırılması, aktarılmasıdır. Dolayısıyla belli bir topluma ait bir kültür, benlik, kişilik, kimlik kazanımı, kültürlenmenin en önemli hedefidir. Genel anlamda bir toplumdaki bireyler ait oldukları toplumun kültür kodlarını, özellikleri, pratiklerini kültürlenme sonucunda bilirler, tanırlar, öğrenirler. Ancak mutlak surette her birey aynı düzeyde ait olduğu kültür değerlerini yaşamına aktaramayabilir. Kişilikler ve karakterler burada önemli bir fark oluşturur. Gene de kültürlenme bir ideal çerçeve çizerek toplumsal hayatın belli kültür kalıpları içinde sürdürülmesini sağlar ve belli bir toplum içindeki kültürel etkileri içerir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*